Congresruimtes zaal LUX, zaal Biz en ’t Kerkske

CongresOKHet Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) exploiteert een deel van het gemeentelijk cultureel patrimonium. De zalen Lux, Biz en ’t Kerkske worden niet enkel voor culturele of ontspanningsactiviteiten aangewend; maar ook als congresruimten voor studiedagen, colloquia, persconferenties en allerhande meetings. Er is  immers in deze zalen moderne apparatuur voor licht en geluid aanwezig en ondersteuning van technisch personeel is eveneens mogelijk. De raad van bestuur van het AGB stemde in met een dienstverleningspakket ‘congresruimte’ voor deze zalen. Vanaf 1 november 2021 zal het mogelijk zijn om tijdens weekdagen voor een beperkte duur van een aantal uren tot max. één kalenderdag te beschikken over volgende faciliteiten: inzet logistiek personeel; aanwezigheid voor het onthaal; inzet technisch personeel; moderne apparatuur (licht, geluid, verduistering); grote schermen; aanwezigheid dranken en catering. De tarieven en uren voor gebruik van de zalen werden per categorie bepaald. Ook een aantal veiligheidsvoorschriften, kosten voor annulering en extra schoonmaak werden door de raad van bestuur goedgekeurd.

woensdag 20 oktober 2021

Uit de gemeenteraad van maandag 18 oktober

IWgr211018Het was nog nooit voorgekomen in zijn lange carrière als burgemeester maar voor deze zitting moest Dirk Van Mechelen wegens een medische ingreep zich laten vervangen als voorzitter van de gemeenteraad. Frederic van Haaren kreeg als raadslid met de meeste anciënniteit de eer om bij aanvang van de raadzitting de eed af te nemen van Inge Wagemans die in vervanging van Sarah Buchmann onze Open Vld fractie komt vervoegen. Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) exploiteert sedert november 2019 de theaterzaal ’t Kerkske. De gemeenteraad gaf goedkeuring aan de beslissing van de raad van bestuur van het AGB om de erfpachtovereenkomst, afgesloten tussen de Kerkfabriek Sint Jacobus De Meerdere en de gemeente Kapellen, over te dragen naar het AGB Kapellen. N-VA schepen Luc De Vriese gaf toelichting bij de moeilijke onderhandelingen die moesten leiden tot het samengevoegde beheer van de sociale woningbouw en verhuur in de verschillende gemeenten in de rand rond Antwerpen. Verder vroeg hij aan de gemeenteraad de goedkeuring om het Lokaal Energie- en Klimaatpact te ondertekenen. Open Vld schepen Koen Helsen liet weten dat bij IGEAN-dienstverlening interen een en ander werd gewijzigd. Zij zullen kunnen nu kunnen werken als een zelfstandige groepering wat als voordeel heeft de hun activiteiten binnen bepaalde krijtlijnen vrijgesteld worden van btw. Tot slot werd uitgebreid gediscussieerd over het door de oppositie aangevraagde punt “bouwen in overstromingsgebied”. Inzonderheid ging het over de sociale woningbouw in de Knotwilgwijk. De gemeenteraad besliste om dit punt uit te stellen tot er objectieve metingen en gegevens over de bodem toestand aldaar beschikbaar zijn

dinsdag 19 oktober 2021

Agenda gemeenteraad van maandag 18 oktober

VeilingOKDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 18 oktober om 20u00 kan je hier raadplegen. De raadszitting gaat opnieuw door in de raadzaal op de bovenverdieping van het Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71 Kapellen. Publiek kan de openbare zittingen achteraan in de zaal volgen.

vrijdag 15 oktober 2021