Huur feestmateriaal

subsidie4Ten gevolge van de maatregelen van de federale en Vlaamse overheid om het coronavirus de wereld uit te helpen, dienden heel wat activiteiten (zowel in- als outdoor) tussen 14 maart en 3 april 2020 te worden geschrapt of opgeschort. Om de schade bij verenigingen of organisatoren, die feestmateriaal bij de gemeente huurden, te beperken, werd door de gemeente Kapellen beslist geen kosten aan te rekenen. Voor organisatoren die al een factuur betaalden, wordt het volledige bedrag terugbetaald. Organisatoren die al een factuur kregen maar ze nog niet betaalden, moeten dit ook niet doen. Zij die feestmateriaal huurden en waarvoor nog geen factuur werd opgemaakt, zullen ook niets ontvangen. Afhankelijk van de duur van de maatregelen bekijkt het gemeentebestuur of ook zij op haar beurt deze maatregel zal verlengen.

vrijdag 27 maart 2020

Bijkomend onderzoek gemeentelijk mobiliteitsplan

planokDe oriëntatienota van het nieuwe mobiliteitsplan werd door studiebureau Vectris bijna afgewerkt (fase 1). In de synthesenota (fase 2) van het mobiliteitsplan worden verschillende scenario’s doorgerekend. Hiervoor zijn bijkomende verkeersonderzoeken nodig. Naast de tellingen die het Vlaamse gewest (Wegen & Verkeer) zal uitvoeren, dient ook een herkomst – bestemmings onderzoek; parkeer- en stationsonderzoek en tellingen uitgevoerd. Voor een deel van deze onderzoeken heeft het schepencollege opdracht gegeven aan studiebureau Vectris.

donderdag 26 maart 2020

Wegmarkeringen dienstjaar 2020

WegmarkeringokVoor de jaarlijkse schildering van de wegmarkeringen werd een bestek opgemaakt. Het schepencollege heeft de opdracht ‘wegmarkering dienstjaar 2020’ gegund aan de economisch meest voordelige bieder. De firma A.B. Eurolines bvba uit Nazareth zal de opdracht uitvoeren tegen een bedrag van € 74.018,36 inclusief btw. Alle belijningen, zebrapaden, parkeervakken, …, zullen in de zomerperiode worden herschilderd.

woensdag 25 maart 2020