Nieuwe vleugelpiano voor de Academie voor Muziek en Woord

vleugelpianoHet college gaat akkoord met de aankoop van een nieuwe vleugelpiano Schimmel model K219 voor de Academie voor Muziek en Woord. Gelet op de groei van de pianoklas en de verwachte, toekomstige aangroei van leerlingen, werd uitgekeken naar een nieuwe piano. De huidige vleugelpiano was, gelet op veelvuldige herstellingen, aan vervanging toe. Enkele experten en de leerkrachten piano hebben een studie gemaakt van de verschillende mogelijkheden. De klankkwaliteit was volgens hen het sterkste bij Schimmel. Na rekening te hebben gehouden met ruimte zaal, prijs/kwaliteit, na service en klankkwaliteit werd geopteerd voor de aankoop van een vleugelpiano van het merk Schimmel bij Piano’s Lovrovic voor de prijs van € 40.000,00 (incl. btw).

vrijdag 21 september 2018

Advies ontwerp project-MER Oosterweelverbinding

OosterweelverbindingHet schepencollege heeft kennis genomen van het ontwerp project-MER Oosterweel en formuleerde geen opmerkingen. Het dossier van de Oosterweelverbinding kent een lange voorgeschiedenis. De verbinding moet zorgen voor de noordelijke sluiting van de Antwerpse Ring. Door de vele wijzigingen is het originele plan-milieueffectenrapport (MER) dat werd opgemaakt in 2007, achterhaald. In 2015 werd er gestart met de opmaak van een nieuw plan-MER. De ontwerptekst van dit plan wordt voor advies voorgelegd aan alle betrokken actoren. Het Oosterweelproject ligt volledig op het grondgebied van de stad Antwerpen, maar gelet op de verscheidene disciplines en milieueffecten, werd onze gemeente ook om advies gevraagd.

donderdag 20 september 2018

Dorpsdag 2019 op 19 mei

dorpsdag2De afgelopen Dorpsdag van 27 mei 2018 was weer een groot succes, vandaar werd beslist om in 2019 opnieuw een Dorpsdag te organiseren. Aangezien op de laatste zondag van de maand mei 2019 de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen worden gehouden, werd uitgekeken naar een andere datum. Omdat de Feestmarkt plaats zal vinden op donderdag 30 mei 2019 (O.H. Hemelvaart), zal de Dorpsdag een weekje vroeger dan normaal, namelijk op zondag 19 mei 2019 worden georganiseerd.

woensdag 19 september 2018