Nieuwe verlichting gemeentepark

verlichtingparkVoor de opwaardering van de cultuurzone in het gemeentelijk park Beaulieu werd een offerte gevraagd bij Infrax voor de plaatsing van nieuwe verlichtingsarmaturen. De bekabeling zal eind juni al geplaatst worden. De plaatsing van de palen is voor het najaar voorzien. De kostprijs bedraagt € 21.248,12 (incl BTW).

vrijdag 23 juni 2017

Kindergemeenteraad inspireert raadsleden

kindergemeenteraadOp maandag 19 juni verzamelden de leerlingen van de Kapelse basisscholen in de raadzaal van het gemeentehuis Beukenhof voor hun laatste raadzitting van het werkjaar. Onder toeziend oog van een aantal ouders en onder coördinatie van Jan Van Dijck van Doedéskaden presenteerden zij aan de voltallige gemeenteraad een aantal ideeën. Zo werden meer bloemen gevraagd aan het rond punt aan de kerk van Putte en werd gesuggereerd om meer kapstokken te voorzien in de hoofdbibliotheek. Het meest in het oog springende voorstel kwam van de leerlingen van de school van Zilverenhoek. Zij suggereerden om lachspiegels te hangen in de tunnel onder de spoorweg aan de Antwerpsesteenweg. Zo kunnen fietsers en voetgangers met een lachend gezicht het centrum van Kapellen binnenkomen en kan uit hun mimiek worden opgemaakt dat wanneer zij Kapellen verlaten zit met een tevreden gevoel gebeurt.  Open Vld schepen An Stokmans bevestigde dat niet alleen deze maar ook alle voorstellen grondig zullen worden onderzocht. Met een “selfie” groepsfoto op de trappen van het gemeentehuis werd deze zitting afgerond.

donderdag 22 juni 2017

Uit de gemeenteraad van maandag 19 juni 2017

raadzaalIn een broeierig warme raadzaal bogen de gemeenteraadsleden zich over een beperkte agenda waaruit we onthielden dat de werken in de Gasstraat en Guyotlei inde eerste week van juli zullen worden afgerond. De oude verkeerssituatie zal worden heringevoerd zodat het verkeer terug van het station naar het centrum zal kunnen rijden door de Stationsstraat. De raad gaf  zijn goedkeuring aan een gewijzigd verkeersreglement dat zwaar verkeer verbiedt om deze route te nemen. Verder werd ook het huishoudelijk reglement van de Dorpsdag aangepast waardoor er verbod komt op verkoop van wilde dieren in gevangenschap. Burgemeester Dirk Van Mechelen bevestigde dat de diensten een gelijkaardige aanpassing voorbereiden van de reglementen van gelijkaardige evenementen. Open Vld schepen Koen Helsen gaf info en antwoorden aan de oppositie over een nieuw subsidiereglement dat subsidies voorziet  aan sportverenigingen die vluchtelingen van Fedasil in hun rangen opnemen. De raad gaf nadien haar goedkeuring zodat dit budget dat ter beschikking wordt gesteld door de Vlaamse regering kan worden uitbesteed.

woensdag 21 juni 2017