Bibliotheekcharter ‘Een bib voor iedereen’

bib2Het schepencollege keurde de ondertekening goed van het bibliotheekcharter ‘Bib voor iedereen’ van de VVBAD (Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie).Iedereen is welkom in de openbare bibliotheek van onze gemeente. Je vindt er computers en wifi, maar evengoed een fijn gesprek of een kop koffie. Het is een veilige en toegankelijke plek, waar mensen met uiteenlopende achtergronden en opinies elkaar ontmoeten.

dinsdag 20 maart 2018

Samenwerkingsovereenkomst wijk-werken Selab

selabDe gemeente Kapellen heeft beslist toe te treden tot de het Regionaal WIJK-werk initiatief van Selab. Selab is een projectvereniging die onderworpen is aan het decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Kapellen zal dus participeren aan het wijk-werk initiatief met als doelstelling door samenwerking diensten te kunnen blijven aanbieden. Andere deelnemende gemeente zijn Brasschaat, Brecht, Kalmthout, Malle, Schoten en Wuustwezel. Selab zorgt voor het bieden van werkervaring voor de werkzoekenden in functie van een individueel traject naar werk dat gericht is op het normale economische circuit. De deelnemende gemeentebesturen nemen deel aan de stuurgroep, stellen een werkplek ter beschikking van de wijk-werk consulent en detecteren de lokale noden met betrekking tot activiteiten die niet worden uitgevoerd door het reguliere arbeidscircuit. Verder informeren en sensibiliseren ze de gebruikers en verzamelen mogelijke werkplekken voor het verrichten van wijk-werken. De VDAB stelt een wijk-werk consulent ter beschikking aan het regionaal wijk-werkinitiatief a rato van 1 VTE per 60.000 inwoners op het grondgebied van het wijk-werk initiatief.

maandag 19 maart 2018

Carnavalstoet met kleine kermis

carnavalstoetHet college van burgemeester en schepenen gaf in haar zitting van 16 februari toelating tot de jaarlijkse organisatie van de carnavalstoet te Kapellen op zondag 18 maart.  De organisatie is in handen van de carnavalvereniging K.V. De Plakijzers. De stoet start om 14u11 op het Marktplein. Het parcours is het volgende : Marktplein, Platanendreef, Essenhoutstraat, Albertdreef, Hoevensebaan, Kerkstraat, Dorpsstraat, Antwerpsesteenweg, Dorpsplein, Essenhoutstraat met opnieuw aankomst op het Marktplein.

zaterdag 17 maart 2018