Retrobal scouts den 51ste

retrobHet college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de 51ste scouts Sint Mauritius van Kapellen voor de organisatie van de het Retrobal op 9 maart 2019. Het Retrobal zal plaatsvinden in een tent op het industrieterrein Starrenhoflaan.

vrijdag 22 februari 2019

Uitbreiding collectie Bib met computergames

bib2Onze Bib beweegt mee met de veranderingen in de maatschappij. Op dit vlak is het wenselijk om de collectie uit te breiden op het digitale vlak. Naast boeken, cd’s en Dvd’s leent de Bib ook gezelschapsspellen, wat een groot succes is. Wat betreft de spellen is er nog uitbreiding mogelijk met computergames voor allerhande spelconsoles. Zo wordt er ingespeeld op de digitale vraag van de klanten.

donderdag 21 februari 2019

Uit de gemeente- en OCMW raad van maandag 18 februari 2019

raadzaalDirk Van Mechelen opende als voorzitter van de gemeenteraad zoals steeds stipt om 20u00 deze raad waarop eerst goedkeuring werd gegeven aan een reglement van klachtenbehandeling.  Daarna werden de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) opnieuw samengesteld. Zoals in de vorige legislatuur werden in het kader van de transparantie zowel de leden van de oppositie als deze van de meerderheid in beide raden opgenomen. De gemeenteraad gaf ook haar goedkeuring aan een intentienota met het Zorgbedrijf Antwerpen. De bedoeling is dat met vereende krachten kan worden onderhandeld over de nodige diensten voor onder meer de assistentiewoningen en service flats die zullen worden gebouwd op de site van het ’t Bruggeske. Na de unanieme goedkeuring van enkele verkeersreglementen die werden toegelicht door Open Vld schepen Koen Helsen werd een zelfde stemming genoteerd voor 2 subsidiereglementen rond startende kinderopvang en herbruikbare luiers waarbij de oppositie haar steun gaf omwille van de duurzaamheidswaarde ervan. Verder lezen »

woensdag 20 februari 2019