ATV zomervertellingen

atvDe gemeente Kapellen heeft zich ook dit jaar weer kandidaat gesteld om tijdens de zomer op een maandagavond ATV te ontvangen voor vertelling. Bij goed weer gebeurd de vertelling in het park op de bekende plaats. Bij slecht weer zal het plaats vinden in het Bruggeske. De juiste data even als de optredende artiest zullen op een later tijdstip bekend gemaakt worden.

vrijdag 23 maart 2018

Cheerleader Academy

chearleadersOp zaterdag 28 april zal de Cheerleader Academy een CLA Cheershow organiseren in de centrale sporthal van Kapellen. Het gemeentebestuur gaf hiervoor de toelating. Er worden een 400-tal bezoekers verwacht. De activiteit is toegankelijk voor het ruime publiek.

donderdag 22 maart 2018

Uit de gemeenteraad van maandag 19 maart 2018

raadzaalOpen Vld schepen Luc Janssens mocht de raad aftrappen met een uiteenzetting over het verloop van de integratie van het OCMW in de gemeentediensten. Om een en ander vast te leggen in een juridisch kader werd een beheersovereenkomst tussen partijen opgemaakt. Deze werd unaniem goedgekeurd. Na het goedkeuren van enkele verkeersreglementen, die vooral betrekking hadden op de omgeving rond de nieuwe parking, werd ook een nieuw huishoudelijk reglement voor de cultuurraad goedgekeurd. Open Vld schepen Luc Janssens gaf dan uitgebreid toelichting over de reglementen die bepalen wanneer een woning of gebouw als leegstand of verwaarloosd kan ingedeeld worden. Burgemeester Dirk Van Mechelen vulde aan dat de reglementen vooral bedoeld zijn om de gemeente de mogelijkheid te bieden om te kunnen optreden bij mistoestanden. In een extra punt werd het tracé van het fietspad tussen de Fortsteenweg en de Bernard de Vadderlaan goedgekeurd. Tot slot kon Open Vld schepen Frederic van Haren als antwoord op een vraag van de oppositie melden dat Kapellen mee zal doen aan de actie CuriezeNeuzen. Om de luchtkwaliteit in Kapellen te meten zullen meettoestellen worden geplaatst aan het AC, de GLS De Platanen en aan het Ertbrandje.

woensdag 21 maart 2018