Uit de gemeenteraad van maandag 18 november

voorziitershamerDirk van Mechelen opende als burgemeester zoals steeds stipt de vergadering om 20u00 met de melding dat Kapellen het charter werftransport zal ondertekenen. Open Vld schepen Koen Helsen vulde aan dat in Kapellen al heel wat maatregelen die in dit initiatief van de Bouwunie vervat zitten van kracht zijn. Na deze toelichting gaf Koen bijkomende informatie over nieuwe en aangepaste verkeersreglementen die nadien door de raad werden goedgekeurd. Het hoofdmenu van deze gemeenteraad bestond uit het behandelen van heel wat belasting- en retributiereglementen. Met het verhogen van de tarieven van de stickers voor het ophalen van GFT en restafval wil het bestuur de Kapelse inwoners stimuleren om beter om te gaan met afval. Open Vld schepen Luc Janssens liet weten dat de meerderheidsfracties niet willen inzetten op een ander systeem van Diftar dan het huidige. Het Diftar systeem dat werkt met het wegen van containers en het betalen per kg heeft ook heel wat nadelen. Onder meer zou in het invoeren van dit systeem tot gevolg hebben dat geen witte afvalzakken meer kunnen worden gebruikt en dat iedereen een container zou moeten aankopen. Aangezien jaarlijks zo’n 75.000 zakken worden opgehaald zouden heel wat Kapellenaren moeten worden opgezadeld met een container waarvoor ze mogelijk geen plaats hebben.De gemeenteraad gaf haar goedkeuring aan de voorgelegde reglementen waarvan een deel met unanimiteit en een ander deel deels met onthouding of tegenstem van de oppositie. Schepen van financiën Luc Janssens had tot slot nog goed nieuws voor de personeelsleden van de gemeente. De eindejaarscheques worden na goedkeuring van de raad opgetrokken van € 35,00 naar € 40,00.

woensdag 20 november 2019

Editie Kapellen Feest 2019 overtreft alle verwachtingen

bal2019Dat er in Kapellen nog kan gefeest worden bleek zaterdag jl. duidelijk uit de massale belangstelling voor het Bal Dirk Van Mechelen. De festiviteiten werden vooraf gegaan door een diner voor 150 sponsors met hun genodigden. Trio Bluf zette vanaf de start van hun optreden de zaal in vlam en vuur vooral ook omdat de artiesten zich tussen het publiek begaven om op de verschillende podia in de zaal te spelen. Nadien was het een koud kunstje voor DJ Balt om de massa aanwezigen een party te bezorgen om nooit meer te vergeten. De vrees van de organisatie dat zaal Lux wel eens wat te groot zou uitvallen voor Kapellen Feest bleek achteraf gezien overduidelijk ongegrond.

dinsdag 19 november 2019

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 18 november 2019

cbsgrkDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 18 november 2019 kan je hier raadplegen. Ook deze van de raad voor maatschappelijk welzijn is hier raadpleegbaar. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad en de OCMW-raad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergaderingen starten om 20u00 in het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

maandag 18 november 2019