Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 18 januari

VergaderingOKDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 18 januari kan je hier raadplegen. Ook deze van de raad voor maatschappelijk welzijn is hier raadpleegbaar. Door de “coronamaatregelen” zullen deze raadszittingen digitaal verlopen.

vrijdag 15 januari 2021

Inwoners worden betrokken bij het reduceren van de CO2-uitstoot

co2OKHet burgemeestersconvenant 2030 werd op 21 september 2020 goedgekeurd in de gemeenteraad. Het bepaalt een aantal doelstellingen om de klimaatcrisis het hoofd te bieden. Het gemeentebestuur wordt hierbij ondersteund door IGEAN en de provincie Antwerpen. De gemeente Kapellen is ook ingegaan op de mogelijkheid om deel te nemen aan een participatief burgertraject in samenwerking met Vormingplus Antwerpen. De bedoeling is om burgers te betrekken bij het reduceren van de CO2-uitstoot en inwoners tot denken aan te zetten, zodat alles breed gedragen wordt. Het traject is gericht op alle doelgroepen met bijzondere aandacht voor de kwetsbare doelgroepen. Een groepstraject met de inwoners van Kapellen zal worden opgezet. Hierbij worden een aantal speerpunten gekozen, waarrond men zal werken. Vormingsplus zal zorgen voor de opstart van het project.

donderdag 14 januari 2021

Aankoop vorkheftruck

vorkheftruckokHet schepencollege heeft de aankoop goedgekeurd voor de aanschaf van een nieuwe vorkheftruck. Voor deze aankoop werd een onderhandelingsprocedure gestart. De opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

maandag 4 januari 2021