Putse Kermis

KermisOKVan 9 tot en met 16 oktober 2020 vindt in Putte opnieuw de jaarlijkse kermisweek plaats. De start wordt gegeven op zondag 9 oktober met de traditionele jaarmarkt.

Op maandagavond vindt de kermisloop plaats en op dinsdag zal iedereen opnieuw paraat zijn voor de Sluitingsprijs. In het kader van 775 jaar Putte komt de lichtstoet (die jaarlijks in Nederlands Putte doorgaat) over de grens. Op zaterdag 15 oktober rijden een 20-tal wagens over de Ertbrandstraat.

Koekloting sluit de feestweek op 16 oktober af.

vrijdag 30 september 2022

Lokaal e-inclusiebeleid

Digitaal3OKHet College van Burgermeester en Schepenen keurt het voorstel om in te zetten op de verdere uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid goed.

De Vlaamse Regering ondersteunt gemeenten en steden bij de uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid d.m.v. een subsidie, die kadert binnen het actieplan ‘Iedereen Digitaal’.

Kapellen wil in analogie met de ‘energiesnoeier’ een ‘telecomgroeier en -snoeier’ creëren die kwetsbare burgers helpt om hun telecomfactuur te beperken en toegang tot internet thuis te versterken. De overstap naar betaalbaar internet zal binnen dit project gestimuleerd worden door een ‘toelage internettoegang’ ter beschikking te stellen.
Als onderdeel van de werking worden kwetsbare gebruikers toegeleid naar de initiatieven voor betaalbaar internet die door de lokale digibank worden uitgedragen.

Tevens willen we een aanvullend begeleidings- en vormingsaanbod aan huis voor minder mobiele, kwetsbare inwoners voorzien. Dit aanbod zal enerzijds outreachend zijn waarbij de ‘telecomgroeier en -snoeier’ wordt ingezet om ook digitale vaardigheden te versterken aan huis bij mensen die niet of onvoldoende mobiel zijn. Deze acties worden ook gekoppeld aan bestaande buddywerkingen om de reikwijdte en duurzaamheid van deze actie te versterken.

Kapellen zal hiervoor samenwerken met de andere gemeenten uit de Eerstelijnszone Noorderkempen. Met een deel van de subsidie willen we tevens gezamenlijk een telecomgroeier/telecomsnoeier aanwerven.

donderdag 29 september 2022

Dierenwijdingen

dierenwijdingNaar jaarlijkse traditie organiseert werkgroep Heuvels+ een dierenwijding in de tuin van Kapel Heuvels (Waterstraat 30) op 23 oktober 2022.

De Sint-Hubertusvrienden organiseren dit jaar opnieuw een dierenwijding in het gemeentepark op zondag 6 november 2022.

woensdag 28 september 2022