Uit de gemeenteraad van maandag 20 februari 2017

raadzaalBurgemeester Dirk Van Mechelen op krukken en revaliderend van een knieoperatie opende de zitting van deze raad met het woord te geven aan CD&V gemeenteraadslid Marc Dekkers die ontslag nam uit de raad. Marc namen de woorden van appreciatie die de burgemeester in naam van de hele raad uitsprak in dank af. Hij zelf betreurde de hele actuele heisa rond mandaten en vergoedingen, benadrukte en waardeerde de rol die weg gelegd is voor een gemeenteraadslid. Na de goedkeuring van de aanpassing van het GAS reglement waardoor parkeerovertredingen in de blauwe zone op een zelfde manier kunnen worden aangepakt werd nog het rooilijnplan in Kapellenbos goedgekeurd. Dit laatste kadert in de werken voor het SPAK. Aangezien er geen actualiteitsvragen waren, kon deze raad vrij snel worden afgesloten.

woensdag 22 februari 2017

Weg- en rioleringswerken Pelgrimsstraat

rioolDe opdracht tot uitvoering van deze werken werd aanbesteed. De werken werden geraamd op ca.€ 208.000,00 excl. btw. Er werden 7 offertes ingediend. De laagste en regelmatige inschrijver is de firma Boden uit Essen. Zij zullen vanaf einde maart/begin april 2017 de werken uitvoeren tegen een totaalbedrag van ca.€ 190.000,00 excl. btw. De werken worden gefinancierd door Rio-link, die instaan voor het beheer van het Kapelse rioleringsstelsel. Alle inwoners van de Pelgrimsstraat worden nog met een afzonderlijk schrijven bericht over de juiste startdatum en andere praktische regelingen (toegangen tot hun woning, huisvuilophaling, …).

dinsdag 21 februari 2017

Startdatum omgevingsvergunning

omgevingsvergunningOp 23 februari 2017 wordt de nieuwe omgevingsvergunning ingevoerd. Een stedenbouwkundige- en milieuvergunningsaanvraag zullen voortaan in één aanvraag worden gebundeld, de omgevingsvergunningsaanvraag. Aangezien verschillende softwareleveranciers aangeven dat het technisch niet mogelijk is om nu reeds te starten met het dossierbehandelingssysteem, wordt in de gemeente Kapellen geopteerd voor een latere invoerdatum. Het decreet dat de implementatie van de omgevingsvergunning regelt, voorziet in een uitstel tot 1 juni 2017.

maandag 20 februari 2017