Nieuw partijbestuur verkozen

Potlood verkiezingenDe leden van de Kapelse Open Vld afdeling hebben donderdag jl. tussen 18u00 en 21u00 in zaal Verli hun stem uitgebracht en hebben 38 nieuwe bestuursleden aangeduid voor de komende 3 jaarlijkse bestuursperiode. 19 van hen zijn niet-mandataris de andere 19 hebben een politiek mandaat. Tegelijkertijd werden 8 bestuursleden verkozen die Kapellen zullen vertegenwoordigen in het Antwerpse regiobestuur. Bruno Kuylen werd opnieuw verkozen als voorzitter.

maandag 21 oktober 2019

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 21 oktober 2019

cbsgrkDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 21 oktober 2019 kan je hier raadplegen. Ook deze van de raad voor maatschappelijk welzijn is hier raadpleegbaar. Zoals altijd is het eerste deel van de gemeenteraad en de OCMW-raad voor iedereen toegankelijk. Het publiek kan de zitting achteraan in de raadszaal volgen. De vergaderingen starten om 20u00 in het gemeentehuis Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71.

vrijdag 18 oktober 2019

Samenwerking met Regionaal Landschap de Voorkempen rond erfgoed

samenwerkingIn het schepencollege van 16 september werd beslist om de samenwerking binnen de IOED (Intergemeentelijke Onroerende Erfgoed Dienst) verder te zetten. De intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst is een samenwerking met als doel het onroerend erfgoed in de streek te behouden, beschermen en beheren. Door te investeren in 1 gemeenschappelijke erfgoeddienst kunnen de gemeenten financiële middelen efficiënter inzetten, maar ook ervaring en expertise sneller uitwisselen.

donderdag 17 oktober 2019