Onderzoek woningkwaliteit

AdiesOKEr werden 3 firma’s uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure voor de opdracht “uitvoeren conformiteitsonderzoeken in 2022”. Eén van de activiteiten van het woonbeleid in onze gemeente is het uitvoeren van taken die gericht zijn op de verbetering van de kwaliteit van het volledige woningpatrimonium. De opdracht van deze aanneming bestaat enerzijds uit het voeren van vooronderzoeken betreffende de kwaliteit van een woning, om te bepalen of deze ongeschikt- en/of onbewoonbaar moet verklaard worden volgens de normen van de Vlaamse Wooncode. Anderzijds betreft het de woningonderzoeken in het kader van het afleveren van een conformiteitsattest volgens de bepalingen van de wooncode. De firma BTV (Technisch Bureau Verbrugghen) wordt voor het kalenderjaar 2022 aangesteld om conformiteitsonderzoeken uit te voeren. De onderzoeken gebeuren op afroep. Het is belangrijk dat aangevraagde onderzoeken binnen een termijn van 14 dagen na aanvraagdatum worden verwerkt in de webapplicatie VLOK zodat de opgelegde termijnen vanuit de Vlaamse wetgeving gerespecteerd kunnen worden.

dinsdag 25 januari 2022

Agenda’s gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 24 januari

VergaderingOKDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag 24 januari om 20u00 kan je hier raadplegen. Ook de agenda voor de raad voor maatschappelijk welzijn kan je hier inzien. De raadszittingen gaan digitaal door en dit in het kader van de Covid-19 omstandigheden.

maandag 24 januari 2022

Inventaris trage wegen wegen in Kapellen

FietsbosOKDe gemeente Kapellen gaat de samenwerking aan met het Regionaal Landschap De Voorkempen voor de digitale inventarisatie van de trage wegen in Kapellen en de opmaak van een trage wegenplan. Trage wegen zijn wegen voor niet-gemotoriseerd verkeer, in de eerste plaats voor fietsers en voetgangers. Het kunnen officiële buurtwegen, boswegen, oude spoorwegbeddingen en spontaan gegroeide verbindingen zijn. Belangrijk om duurzame mobiliteit te bevorderen.

dinsdag 11 januari 2022