Agenda gemeenteraad van maandag 4 juli

raadOKDe agenda van de gemeenteraad van de gemeente Kapellen van maandag4 juli  om 20u00 kan je hier raadplegen. De raadszitting gaat door in het Gemeentehuis – Beukenhof, Christiaan Pallemansstraat 71 2950 Kapellen. De openbare zitting kan je achteraan in de zaal op de eerste verdieping volgen.

vrijdag 1 juli 2022

Wedstrijd “project verkeersveiligheid” voor lagere scholen

verkeersschoolOKIn het kader van een herdenkings- en aandachtsmoment in steden en gemeenten voor overleden en zwaargewonde verkeersslachtoffers, organiseert het gemeentebestuur jaarlijks een wedstrijd voor lagere scholen.

Deze dienen een project in rond verkeersveiligheid. Op basis van op voorhand bepaalde criteria (zoals betrokkenheid en participatie van de leerlingen, link met de eindtermen, ….) worden deze projecten door het gemeentebestuur beoordeeld. Na het opmaken van een rangschikking ontvangen de scholen dan een geldprijs van respectievelijk 750, 600 en 500 euro.

Dit jaar kwam GO! Irishof Kapellen als winnaar uit de bus, gevolgd door Basisonderwijs De Platanen en Basisonderwijs Zilverenhoek. Het gelauwerde project voorzag in enkele beperkte infrastructuurwerken in de directe schoolomgeving met een grote impact op de veiligheid. De beide andere ingediende projecten hadden betrekking op de sensibilisering van de ouders en kinderen om op een veilige en duurzame wijze naar school te komen en ook veilig te parkeren.

dinsdag 28 juni 2022

Laanbomen Bernard de Vadderlaan

BermOKNu de weg- en rioleringswerken in de Bernard de Vadderlaan bijna afgerond zijn, kan in het najaar van 2022 overgegaan worden tot het aanplanten van nieuwe laanbomen op de bermen.

De straatbewoners hadden een keuze uit 3 boomsoorten. Er werd gekozen voor een variëteit van de winterlinde, namelijk de Tilia cordata ‘Böhlje’. Deze cultivar betreft een boom van 2de grootteorde die op termijn zo’n 15 à 18m hoog zal worden.

Het is een goede klimaatboom, een belangrijke drachtboom voor bijen en waardboom voor vlinders. Rekening houdende met bestaande bomen, opritten en verlichtingspalen, zullen een 85-tal nieuwe laanbomen aangeplant worden.

Deze zullen het groene karakter van de straat terug herstellen. De raming van de opdracht bedraagt € 59.320,25 euro inclusief 21% btw.

Er zal een marktbevraging georganiseerd worden.

maandag 27 juni 2022