Startvergadering Woonmaatschappij Noord/Midden-Antwerpen

straatOKTegen 1 januari 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen en verhuurkantoren één woonactor vormen met maar één speler per gemeente. Dit resulteert in een efficiënter en transparanter landschap van (sociale) woonactoren, zowel voor klanten (huurders, kopers) als voor de gemeenten. Dit voorjaar vond de startvergadering plaats van de toekomstige woonmaatschappij Antwerpen-Midden/Noord plaats. Tijdens deze startvergadering werden de woonactoren voorgesteld, werd de aanpak toegelicht en werden tafelgroepen gevormd, waarin de verwachtingen naar de nieuwe woonmaatschappij van de lokale besturen besproken werden, maar ook de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen.

woensdag 25 mei 2022

ELZ Vaccinatiecentrum Noorderkempen: financiële rapportering

AdiesOKMet het gemeenteraadsbesluit van 19 april 2021 werd goedkeuring gegeven aan een samenwerkingsovereenkomst tussen 5 gemeenten (Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen en Wuustwezel) en de Eerstelijnszone Noorderkempen (ELZ) voor de samenwerking met betrekking tot het Vaccinatiecentrum Noorderkempen. De ELZ Noorderkempen nam de oprichting van een vaccinatiecentrum voor de regio van deze gemeenten op zich. In de afsprakennota werden bepalingen opgenomen met als doel om tussen alle deelnemende partijen een afsprakenkader te maken voor het vaccinatiecentrum Noorderkempen, de interne organisatie, de wederzijdse rechten en verplichtingen en de financiële repercussies, de informatieverstrekking aan de deelnemers, de financiële controle en de afsluiting van het vaccinatiecentrum Noorderkempen. Het vaccinatiecentrum is sinds 30 april gesloten en de facturatie dient opgemaakt te worden voor einde mei. Tegen einde juni zal de ELZ een algemene rapportering opstellen. Volgens de huidige inzichten zal de rekening van het Vaccinatiecentrum bij afsluit nog voldoende saldo vertonen zodat de ELZ kan doorstarten voor de organisatie van verder vaccinatie opdrachten. Het college neemt kennis van de tussentijdse financiële rapportering en de geplande eindrapportering.

dinsdag 24 mei 2022

Uit de gemeenteraad van maandag 16 mei

raadOKBij afwezigheid van Dirk Van Mechelen werden de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad voorgezeten door her raadslid met de meeste jaren op de teller, met name Open Vld schepen Frederic van Haaren. Open Vld schepen Luc Janssens nam bijna de hele verdere vergadering voor zijn rekening omdat alle agendapunten onder zijn bevoegdheid  vielen. Zo werd de aanpassing aan het huishoudelijk reglement waarbij het mogelijk wordt gemaakt om in uitzonderlijk gevallen digitaal te vergaderen. Ook stemde de raad, na toelichting van Luc, in met het voorstel om in te stappen in project LB365. Dit laatste is een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten voor de automatisatie van de administratieve processen.  De raad gaf unaniem goedkeuring aan de jaarrekening 2021 van het OCMW en de gemeente en stemde in met de opvolgingsrapportering van het meerjarenplan. Gebruikelijk in de maand mei werd de raad afgesloten met de goedkeuring van de agenda en vertegenwoordigers vaar de jaarvergaderingen van diverse intercommunales.

dinsdag 17 mei 2022