Nieuwe bruggen over Kaartse beek

overeenkomstDe gemeenteraad keurde in de zitting van 18 mei 2020 de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Antwerpen en de gemeente Brasschaat goed betreffende de opmaak van een ontwerp voor nieuwe bruggen aan de Jagersdreef en aan de Zijdefabrieksstraat over de Kaartse Beek. In uitvoering van dit besluit ging het college akkoord met het bestek, de raming en de wijze van aanbesteden voor de aanstelling van een ontwerper. De provincie treedt op als aanbestedende overheid. De kostenverdeling is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst. De raming van het aandeel van de gemeente Kapellen bedraagt maximaal € 11.004,42 (exclusief btw). Op deze basis werd de ontwerper aangesteld.

dinsdag 11 augustus 2020

Asfalteringswerken vanaf 10 augustus

asfalterenZoals elk jaar krijgt een aantal straten in Kapellen in de zomer een nieuwe asfaltlaag. Soms gaat het om enkele meters, andere straten worden iets grondiger aangepakt.
Hieronder vind je overzicht terug van welke straten wanneer aan de beurt zijn.
Er worden telkens 2 werkdagen voorzien::
• dag 1: afrezen van het bestaande wegdek
• dag 2: asfalteren
maandag 10 en dinsdag 11 augustus
• Franselei (tussen Georges Capiaulei en Nachtegaallei, exclusief kruispunten)
• Franselei (tussen Heidestraat-Noord en huisnummer 4)
• Spreeuwenlei (tussen Torenlei en Heidestraat-Noord, exclusief kruispunten)
• Torenlei (tussen Spreeuwenlei en Golflei, exclusief kruispunten)
• Torenlei (tussen Spreeuwenlei en Torenlei 16)
dinsdag 11 en woensdag 12 augustus
• Polberglei (tussen huisnummer 1 en Duinendreef, exclusief kruispunten)
• Polberglei (tussen nummer 13 en Duinendreef, exclusief kruispunten)
• Georges Capiaulei (tussen Duinendreef en Vijverslei, exclusief kruispunten)
• Merellei met aansluitend Duinendreef tussen Merellei en Georges Capiaulei (exclusief kruispunt met Georges Capiaulei en kruispunt met Vijverslei)
• Vinkenlei (inclusief kruispunt Vijverslei, exclusief kruispunt Sneppendreef)
woensdag 12 en donderdag 13 augustus
• Beukendreef (tussen Akkerstraat en Platanendreef, exclusief kruispunten)
• Bremlaan (tussen Vogelkerslaan en Weymouthlaan, inclusief kruispunt Vogelkerslaan)
• Houtsniplei (tussen Roerdomplei en Franselei, exclusief kruispunten)
• Kameliadreef (vanaf kruispunt Feniksdreef, aansluitend met Bakkersdreef tot en met Koekoekdreef)
• Vijverslei (nabij huisnummers 21-25)
donderdag 13 augustus en vrijdag 14 augustus
Klein Heiken (tussen huisnummers 163-167 en Heiveldlaan): omleiding via Antwerpsesteenweg en Hoevensebaan

vrijdag 7 augustus 2020

Wegenwerken vanaf 3 augustus

wegenwerkenIn augustus staan traditioneel heel wat wegenwerken gepland. Hierbij vind je een eerste overzicht voor de komende week. Alle info vind je ook terug door hier te klikken.

Koningin Astridlaan onderbroken (3 – 31 augustus)
De Koningin Astridlaan zal van maandag 3 tot en met maandag 31 augustus ter hoogte van het kruispunt met de Lobelialaan volledig worden afgesloten voor alle verkeer, ook voor fietsers. Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt in de Koningin Astridlaan ter hoogte van de bocht met de Lobelialaan een verkeersplateau aangelegd met daarop een nieuwe fietsoversteekplaats. Gemotoriseerd verkeer zal worden omgeleid via de Hoogboomsteenweg en de Antwerpsesteenweg. Voor fietsers wordt er een aparte omleiding voorzien via de Ruyseveltslei en de Oude Bergsebaan.
Essenhoutstraat onderbroken (3 augustus)
In de Essenhoutstraat bevindt zich ter hoogte van huisnummer 296 een verzakking in de rijbaan. Om een grondige herstelling te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk om de rijbaan in beide richtingen volledig af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, tussen de Palmstraat en de Plasstraat. Dat gebeurt op maandag 3 augustus. De herstelling zal 1 dag in beslag nemen. Het verkeer komende van Ekeren en/of Hoevenen kan omrijden via de Molenstraat en de Hoevensebaan. Het verkeer komende van Kapellen Centrum kan omrijden via de Palmstraat en het Klein Heiken.
Oude Galgenstraat onderbroken (4 augustus – 30 september)
Op 4 augustus starten er werken in de Oude Galgenstraat in het deel vanaf de Ertbrandstraat tot juist voor de oprit van Oude Galgenstraat 52. Het einde van de werken is voorzien op 30 september. Gedurende deze periode zal de rijbaan volledig afgesloten zijn voor het verkeer. Een omleiding is voorzien via de Kalmthoutsesteenweg en Marcottedreef. Het fietspad in de Oude Galgenstraat blijft steeds beschikbaar in beide rijrichtingen.

vrijdag 31 juli 2020