Historiek spoorwegondertunneling

In 1956 werd reeds een Koninklijk Besluit gepubliceerd waardoor de overweg 25 aan de Antwerpsesteenweg zou worden afgeschaft. Volgens dit KB zou een brug over het centrum van Kapellen worden gelegd, waardoor spoor- en autoverkeer gescheiden zouden worden. Een dergelijk project zou het uitzicht van de dorpskern van Kapellen zwaar verminkt hebben. Misschien maar gelukkig dat deze plannen niet tot uitvoering werden gebracht.

Treinongeluk1In 1979 vond een zwaar ongeval plaats op de spooroverweg. Een trein ramde op volle snelheid een vrachtwagen. Naast heel wat materiële ravage vielen er ook één dode en zes gewonden te betreuren. Met het ongeval laaide de discussie rond het afschaffen van de spooroverweg opnieuw op.

Sinds begin van de jaren tachtig overlegden het gemeentebestuur, de NMBS en het ministerie van Openbare Werken over een mogelijke oplossing. De idee om een brug te bouwen werd definitief verlaten en er was voor het eerst sprake van de bouw van een tunnel. Het college van burgemeester en schepen stemde op 14 oktober 1986 in met een tunnelontwerp en een planning van de NMBS dat de start van de werken in het vooruitzicht stelde. Een jaar later liet de NMBS echter weten dat de tunnel niet zou kunnen worden aangelegd omdat zij niet over het nodige budget beschikten. Het Koninklijk Besluit van 1956 werd evenwel ingetrokken en de reservatiestrook voor de voorziene omlegging en brug werd uit het gewestplan geschrapt.

Treinongeluk2 In 1994 en 1996 hadden opnieuw spectaculaire ongevallen plaats. Het gemeentebestuur voerde de druk op de NMBS en de administratie Wegen en Verkeer van de Vlaamse Gemeenschap op om deze gevaarlijke verkeerssituatie op te lossen. Opnieuw werd een technisch dossier samengesteld. Om het dossier te versnellen stelde de gemeente voor om ook een gedeelte van de kosten voor de aanleg van de tunnel op zich te nemen. Het kostenplaatje bedroeg toen ongeveer 130 miljoen BEF en het gemeentebestuur verklaarde zich akkoord om één derde van de kosten te betalen. De bijdrage van de gemeente Kapellen werd beperkt tot een bedrag van maximaal 45 miljoen BEF.

Tunnelwerken1In 2001 keurde de gemeenteraad van Kapellen een eerste ontwerpovereenkomst voor de ondertunneling goed. Op 24 juni 2002 werd de aangepaste overeenkomst goedgekeurd door de raad. De oorspronkelijke overeenkomst werd aangepast aan de opmerkingen die werden gemaakt door de administratie Wegen en Verkeer. In de loop van dit voorjaar hebben de bewoners van de Antwerpsesteenweg een onteigeningsvergoeding ontvangen en op 15 augustus verlieten de bewoners hun woningen. Op 27 september 2004 gunde de NMBS de werken aan aannemer Antwerpse Bouwwerken. En op 15 november 2004 zijn deze cruciale werken voor de gemeente Kapellen gestart.

vrijdag 5 mei 2006
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: