VLD Kapellen maakt werk van betaalbare bouwgrond

BouwgrondOnder impuls van de VLD zal de gemeente Kapellen deze zomer 7 bouwgronden openbaar verkopen. Om mensen uit eigen regio de kans te geven een eigen bouwkavel te verwerven en speculatie tegen te gaan, stelt het college aan de gemeenteraad voor om bijkomende verkoopsvoorwaarden op te leggen.

De gemeente Kapellen bezit in de Vierhoevenstraat en de nieuw ontworpen Janhagelstraat te Putte een 7-tal bouwgronden. Op de gemeenteraadszitting van 22 mei 2006 wordt de gemeenteraad de goedkeuring gevraagd van de verkoops- en verkavelingsvoorwaarden voor de verkoop van deze bouwpercelen aan de Vierhoevenstraat. 

Het gemeentebestuur heeft de bedoeling in de loop van de maand juni (dus nog voor de zomervakantie) de 7 bouwrijpe kavels via een  openbare verkoop door notaris Wuyts uit Kapellen op de markt te brengen. De gemiddelde grootte van de kavels is 700 à 800 m², zoals bepaald in  de verkavelingsvergunning. Dit is in overeenstemming met de omliggende gronden. 

Cruciaal daarbij is dat het gemeentebestuur belangrijke bijkomende verkoopsvoorwaarden heeft opgelegd om speculatie tegen te gaan en particuliere gezinnen de kans te geven een eigen bouwgrond te verwerven. Er werden drie aanvullende voorwaarden opgelegd:.
-  de kopers dienen aan te tonen dat ze sedert meer dan vijf jaar in België te wonen.
Рeen (kandidaat-) koper mag niet meer dan ̩̩n van de zeven kavels aankopen.
– er is een bouwplicht binnen de vijf jaar.  

Het gemeentebestuur wenst op die manier de particuliere, dikwijls jonge, gezinnen uit eigen gemeente en regio de kans te geven de beschikbare bouwgrond te benutten. Via deze verkoopsvoorwaarden werd een evenwicht gevonden tussen het nastreven van een zeker rendement en een efficiënt huisvestingsbeleid, dat ruimte voorziet voor (jonge) gezinnen. Meer info: Luc Janssens

vrijdag 19 mei 2006
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: