Werken tunnel Antwerpsesteenweg

De werken aan de tunnel op de Antwerpsesteenweg vorderen naar wens. Men is bezig de tunnel af te werken en de rijbaan aan te leggen. We geven even een overzicht van de werken.

De gemeente Kapellen heeft decennialang aangedrongen op een veiliger spoorovergang. De gemeente was dan ook uiterst tevreden toen de aannemer eind 2004 effectief begon met de werken aan de spoorovergang. Men startte met het verplaatsen en vernieuwen van alle nutleidingen. Vervolgens werd een omleidingsweg aangelegd, die werd opengesteld op 28 augustus 2005.

Nadat een palenwand en beschoeide sleuven werden aangebracht, startte men met de voorbereidingen voor de aanleg van de dakplaat van de tunnelkoker.

Vervolgens maakte de aannemer Antwerpse Bouwwerken op de plaats van de werken een enorme betonplaat (gewicht: 1500 ton).  Op de zijwanden bracht men vijzels aan die de dakplaat op zijn plaats zouden duwen.

Ter voorbereiding van de gigantische schuifoperatie van de dakplaat, werden begin december de treinsporen gedemonteerd.

Tijdens de nacht van 10 december 2005 brak het hoogtepunt van deze operatie aan. De grond onder de spoorwegovergang werd uitgegraven en de dakplaat werd op zijn plaats geschoven.

De treinen konden na een 6-tal uren onderbreking opnieuw gebruik maken van spoorlijn 12. De aannemer Antwerpse Bouwwerken zette de werken aan de afwerking van de ondertunneling onmiddellijk voort.

Inmiddels werden de wanden verder afgewerkt. Er werd een afgeschermde strook voor fietsers en voetgangers aangebracht. Dit  hogergelegen fiets- en voetpad zal ervoor zorgen dat de zwakke weggebruikers een minder steile helling zullen moeten nemen dan de auto’s. Voor de veiligheid zal tussen het voet- en fietspad en de rijweg een leuning aangebracht worden.

dinsdag 23 mei 2006
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: