Advies Kapellen PlanMER strategische Plan Haven

HavenMomenteel ligt het PlanMER(milieueffectenrapport) Strategisch Plan Haven ter advies. Onze gemeente maakt weliswaar geen deel uit van het plangebied zelf, maar de beslissingen in dit plan hebben wel grote gevolgen voor Kapellen. Voornamelijk inzake de mobiliteitseffecten heeft de gemeente een aantal opmerkingen.

Daarom adviseert de gemeente Kapellen om spoorlijn 11 te realiseren zodat via het spoor minder goederenvervoer door onze gemeente gaat. Zo verhoogt de veiligheid voor onze dorpskern en kunnen nog betere reizigersvoorzieningen in Kapellen gerealiseerd worden. Bovendien dringt de gemeente Kapellen erop aan dat bij de inplanting van de NX (de verbinding tussen de Kapelsestraat en de A12) voor het oprittencomplex aan de Smalle Weg wordt gekozen. Meer info: Koen Helsen

woensdag 14 juni 2006
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: