Gemeenteraad 21 mei 2007

gemeenteraad

Op maandag 21 mei 2007 vergaderde de gemeenteraad van de gemeente Kapellen onder aanwezigheid van de voltallige Open Vld gemeenteraadsfractie. Als belangrijkste agendapunten onthouden we:

  • dat de voorwaarden werden vastgelegd voor een nieuwe concessieovereenkomst voor de uitbating van de cafetaria aan de Dorpstraat 45 (De Oude Pastorij)
  • dat een nieuwe concessieovereenkomst werd goedgekeurd met de vzw Kapellen Tennis Club voor de terreinen in het gemeentepark
  • dat een aantal verkeersreglementen werden goedgekeurd zoals een snelheidsbeperking ter hoogte van de uitgang aan “De Uitlegger” en een stilstaan en parkeerverbod aan de inrit van de parking “ ’t Bruggeske”
  • dat de agenda van de algemene vergadering van verschillende intercommunales werd goedgekeurd en dat meteen ook de vertegenwoordiger ervoor voor de gemeente Kapellen werd aangeduid
  • dat kennis werd genomen van het meerjarenplan 2007-2009, financiële nota, exploitatie en investeringstabel van het OCMW 
  • dat de gemeente verder zal onderzoeken of naast de reeds geplande energiebesparingen inzake openbare straatverlichting er nog nieuwe maatregelen kunnen getroffen worden om te komen tot rationeel energieverbruik
donderdag 31 mei 2007
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: