Enquête dienstverlening Politiezone

politieDe politiezone Noord streeft naar een kwaliteitsvolle dienstverlening aan haar burgers. Daarom ging men via een enquête bij slachtoffers van inbraak op zoek naar mogelijke verbeteringspunten. De Gazet Van Antwerpen bracht hierover verslag uit in volgend artikel:

Politie ‘verhoort’ slachtoffers inbraak

De politie Noord gaat slachtoffers van inbraken nog beter opvangen. De specifieke aandachtspunten werden afgeleid uit een enquête bij alle inwoners van Kapellen en Stabroek die in 2006 het slachtoffer werden van een (poging tot) inbraak. In Kapellen en Stabroek noteerde de politie Noord vorig jaar 214 inbraken of pogingen. “Via een enquête peilden we bij alle gedupeerden naar de kwaliteit van onze dienstverlening”, vertelt commissaris Serge Van Hoydonck. De respons was groot, bijna 115 slachtoffers (54%) stuurden hun antwoorden in. Zo blijkt onder meer dat de meesten de inbraak(poging) telefonisch melden.”Twee derde via de nummers van de politiekantoren in Kapellen en Stabroek. En dat is goed, want het betekent dat de burgers ons nummer kennen”, aldus Van Hoydonck. “De andere meldingen kwamen via het noodnummer 101.” Bij de 115 gedupeerden die antwoordden, kwam de politie steeds ter plaatse. Ruim 95% omschrijft de tijdspanne tussen melding en aankomst als ‘zeer snel’ of ‘binnen aanvaardbare termijn’. 

Van wie technopreventief advies kreeg aangeboden, waarbij de politie tips geeft om je woning beter te beveiligen, ging ruim 61% op het aanbod in. “Zo’n 96% van die mensen was daar ook tevreden over. Bovendien bleek dat zo’n 62% onder hen effectief een aantal tips in de praktijk had gebracht. Zo is het bijvoorbeeld heel belangrijk dat je de serienummers van bepaalde toestellen kent. Zo kunnen wij gestolen goederen onmiddellijk seinen.”

Veel positieve punten dus, maar toch rust de politie Noord niet op haar lauweren. “Uit de enquête-resultaten werden aandachtspunten gedistilleerd. Respectief 39% en 30% van de mensen kreeg geen technopreventief advies of verwijzing naar slachtofferzorg. Dat moet beter. Dat werd ook op personeelsvergaderingen beklemtoond”, stelt Van Hoydonck.

Ook moeten de technische vaststellingen na een inbraak worden verbeterd. “Daarbij hameren we op het gebruik van een standaardchecklist. Zo vergeet je niets en werkt iedereen op dezelfde professionele manier”, weet de commissaris. “Ook willen alle benadeelden een herbezoek en opvolging. Om dat te optimaliseren, sturen we onze wijkagenten op cursus.”

© Concentra

 

woensdag 27 juni 2007
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: