Nx in laatste rechte lijn

Op 16 november berichtte GVA over de verbindingsweg tussen Kapellen en de A12: De zogenaamde Nx, een nieuwe verbindingsweg tussen Kapellen/Stabroek en de A12, zit eindelijk in de laatste rechte lijn. Die kan nog wel lang zijn, maar de tracéstudie die is opgestart, bekijkt nu eindelijk waar die nieuwe weg precies moet komen.

Over de Nx wordt al sinds de jaren negentig gesproken. “Als alles meezit, kan in oktober van dit jaar de precieze keuze van het tracé starten”, schreef Gazet van Antwerpen in januari. Zover zijn we nu. De tracéstudie is gestart, de laatste rechte lijn naar de Nx is ingezet. “Alle werk dat al werd gedaan, wordt nu eindelijk gebundeld”, weet de Kapelse burgemeester Luc Janssens. “Nu is er een basis waaruit een beslissing kan vloeien. Een studiebureau werd aangesteld en iedereen is betrokken. Er is zowel een ambtelijke werkgroep met alle partners, als een klankbordgroep met de beleidsmakers.”

In de studie, waaraan ook een plan-milieu-effectenrapport wordt gekoppeld, bekijkt studiebureau Omgeving alle mogelijke tracés voor de Nx. Niet alleen een bundeling met de Waterstraat (zoals Kapellen wil) of het doortrekken van de Kalmthoutsesteenweg (zoals Stabroek wil), maar zelfs ook een noorderlijke omleidingsweg rond Stabroek. Telkens, met een aansluiting op bestaande wegen naar de A12 of met een nieuw aansluitingspunt nabij de Smalle Weg. Mogelijk valt de beslissing over waar de nieuwe weg precies komt te liggen, eind 2008, misschien pas half 2009.

“Voor de tracéstudie wordt zo’n halfjaar uitgetrokken”, weet Kapels mobiliteitsschepen Lieve De Block. “Daarna komen achtereenvolgens een voorontwerp met microsimulaties, een ontwerp met herwerkte en vergelijkende tracés en de finalisering van de studie.” Janssens: “Daaruit zal dan de beste oplossing voor het tracé naar voor komen en normaal wordt die door alle actoren gedragen. Het is dan aan de Vlaamse regering om de knoop door te hakken.”

Christophe MATTHIJSSENS

zaterdag 17 november 2007
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: