OCMW-raad Kapellen keurt Lokaal Sociaal Beleidsplan unaniem goed

lokaal sociaal beleidsplanWoensdag 20 februari 2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013 ter goedkeuring voorgelegd aan de Kapelse OCMW-raad. Het lokaal sociaal beleidsplan is een primeur voor onze gemeente. Dit document is het resultaat van maandenlang intens overlegt lokale actoren enerzijds en ambtenaren en beleidsmakers anderzijds. Het plan bevat een globale visie voor het sociaal-maatschappelijk leven van de Kapellenaar, met tal van acties en doelstellingen die betrekking hebben op huisvesting, zorg, gezondheid, kansarmoede, …

Met de toetreding tot het Sociaal Verhuurkantoor Voorkempen werd reeds een eerste stap gezet naar de uitbouw van een sociaal woonbeleid. ‘Verder plannen we dit jaar nog de uitbreiding van de dienstverlening van de handicar en de dienst schuldbemiddeling zal van start gaan met een budgetschool’, licht An Stokmans, OCMW-voorzitter toe.

Tevens zal de ‘broodnodige’ aandacht geschonken worden aan communicatie. De Kapelse burgers inlichten over het aanbod van zowel de OCMW- en gemeentediensten, als diensten die andere lokale actoren aanbieden is van cruciaal belang. Vaak zijn onze inwoners zich niet bewust van diensten die hen het leven aangenamer en eenvoudiger kunnen maken.

donderdag 28 februari 2008
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: