Ruimtelijk Uitvoeringsplan Home Philippe Speth

RUPHet home Philippe Speth, een begeleidingshuis dat instaat voor de opvang van 30 jongeren tussen 12 en 18 jaar, is gelegen in parkgebied.Hierdoor werden uitbreidingsmogelijkheden tot op heden steeds verhinderd. Om hiervoor een oplossing te beiden, is de opmaak van een ruimtelijk structuurplan voor deze omgeving absoluut noodzakelijk.Het college keurde in de zitting van 14 juli, het bestek voor de aanstelling van een ontwerpen voor dit RUP goed. Onder strikte voorwaarden, zullen in de toekomst uitbreidingen mogelijk worden rekening houdende met de ruimtelijk context van de omgeving.

donderdag 17 juli 2008
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: