Werken aan Zwarte Beek

zwartebeekBij de milieudienst van de gemeente Kapellen ligt er gedurende 30 dagen van 23 september tot 22 oktober een dossier ter inzage in verband met het maken van een bypass van de Zwarte beek naar de Pluymbeek.Dit onderzoek gebeurd op vraag van het departement leefmilieu van de provincie Antwerpen. Deze werken moeten ertoe lijden dat de wateroverlast wordt opgelost.
De voorziene werken op het grondgebied van Kapellen zijn:
– het opbreken van inbuizingen, duikers en kokers
– het inbuizen ven waterlopen
– het bouwen van duikers en kopmuren al dan niet voorzien van roosters
– het herstellen van eventueel beschadigde wegenis

woensdag 8 oktober 2008
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: