Uit de gemeenteraad

raadszaalTijdens de laatste gemeenteraadszitting (die voltallig vergaderde) werd ondermeer het streekpact Van RESOC Antwerpen goedgekeurd. Belangrijk voor onze regio hierin is dat ondermeer de aanleg van de Nx voorzien is. Verder werd kennisgenomen van de opmerkingen over het budget voor dienstjaar 2009 van het agentschap voor Binnenlands Bestuur. De Open Vld meerderheid is zich bewust van de uitdagingen die ons in de toekomst te wachten staan. Bovendien heeft 26 jaar bestuur in Kapellen met onze partij aangetoond dat steeds voorzichtig werd omgegaan met het budget aangezien in al die jaren de gemeentelijke belastingen niet werden verhoogd. Verder werden een aantal reglementen goedgekeurd en werden vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen van verschillende intercommunales aangeduid. Tenslotte werd goedkeuring gegeven aan de verwerving van een berging in het appartementsgebouw AGORA en werd de verrekeningen tot realisatie van de bibliotheek aanvaard.

woensdag 22 april 2009
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: