Dirk Van Mechelen ontvoogdt Kapellen

Map and PinGemeente Kapellen mag vanaf 1 september zelf stedenbouwkundige vergunningen uitreiken. De gemeente Kapellen is volledig ontvoogd op het vlak van het stedenbouwkundig vergunningenbeleid. Dit betekent dat ze voortaan alle bouwaanvragen zélf zal kunnen afhandelen. Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen heeft het ministeriële besluit getekend, dat vaststelt dat Kapellen aan de 5 voorwaarden voldoet. Hiermee is Kapellen de 47ste ontvoogde gemeente in Vlaanderen.Het decreet op de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 voorzag een belangrijke rol voor de steden en gemeenten. Zij zouden zélf kunnen instaan voor het vergunningenbeleid, indien ze aan vijf voorwaarden zouden voldoen:
beschikken over een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan;
beschikken over een gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar;
beschikken over een plannenregister;
beschikken over een vergunningenregister;
beschikken over een register van de onbebouwde percelen.
Met de ondertekening vandaag van het Ministerieel Besluit zal de gemeente Kapellen vanaf 1 september 2009 stedenbouwkundig ontvoogd zijn. Hiermee is de gemeente Kapellen de 47ste ontvoogde gemeente in Vlaanderen en de 9de ontvoogde gemeente in de provincie Antwerpen. Concreet betekent dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor de aflevering van de stedenbouwkundige vergunningen binnen de beoogde termijn van 75 dagen voor normale bouw- en sloopvergunningen. Het Vlaams gewest behoudt een kwaliteitscontrole. “Graag feliciteer ik het gemeentebestuur en hun diensten voor het geleverde werk. De ondertekening vandaag van het ‘ontvoogdingsbesluit’ is dan ook de kroon op het jarenlange werk, het sluitstuk van de massaal geleverde inspanningen”, stelt minister Van Mechelen.

maandag 29 juni 2009
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: