Retentiezone Kaartsebeek te Kapellen/Brasschaat

kaartse beekDe provincieraad heeft onder impuls van gedeputeerde Koen Helsen zijn goedkeuring gegeven aan het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘Retentiezone Kaartsebeek’ te Brasschaat en Kapellen. Hiermee wil de provincie Antwerpen een oplossing bieden aan de wateroverlast in de gebieden langsheen de Kaartsebeek te Brasschaat en Kapellen. In de open ruimte gelegen tussen de wijken ‘Kaart’ te Brasschaat en ‘Hoogboom’ en ‘De Sterre’ te Kapellen zal een retentiebekken aangelegd worden. Dit moet ervoor zorgen dat er geen overstromingsgebied voor de omgeving van de Kaartsebeek meer is. De noodzaak van de aanleg van deze retentiezone is duidelijk gebleken uit een hydrologische en hydraulische studie, uitgevoerd door de provinciale dienst Waterbeleid. In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeenten Brasschaat en Kapellen werd de betreffende zone geselecteerd als mogelijk overstromingsgebied’. Tevens zal van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om door middel van een fietspad de omliggende wijken met elkaar te verbinden. Er kan een fietsverbinding gemaakt worden tussen de Holleweg en de dreef Linthoutlei. Voor meer info: http://www.koenhelsen.be/

vrijdag 10 juli 2009
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: