Provincieraad herziet ruimtelijk structuurplan

koenMet het ruimtelijk structuurplan bepaalt de provincie Antwerpen wat haar visie is over de ruimtelijke invulling van grondgebied, waar kunnen woningen gebouwd worden, waar kan de industrie voorzien worden en waar bossen en weilanden de voorrang krijgen. Om een oplossing te bieden aan hedendaagse knelpunten en om op de ingeslagen weg verder te gaan, moest dit ruimtelijk structuurplan herzien en geactualiseerd worden laat Koen Helsen bevoegd gedeputeerde weten. Naar de normen van het Vlaamse gewest zouden 65 % van de gezinnen in stedelijk gebied moeten wonen en 35 % in het buitengebied. Voor deze berekening hebben zij als ijkpunt het aantal gezinnen genomen dat onze provincie telde in 1991. Gezien de stijging van één-oudergezinnen en de migratie van het stedelijk gebied naar het buitengebied konden deze opgelegde normen niet waargemaakt worden. Daarom werd er bij de herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan een nieuw ijkpunt bepaald, namelijk het aantal gezinnen dat de provincie Antwerpen telde in 2007. Dit heeft vanzelfsprekend ook een weerslag op de woonprogrammatie van de verschillende gemeenten. De provincie zal dan ook de resultaten van de studie overmaken aan haar 70 gemeentebesturen, zodat zij de nodige aanpassingen kunnen doorvoeren in hun gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

woensdag 31 maart 2010
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: