Gemeentelijke sociaal-medische toelage

toelage2In de gemeenteraad van 13 december 2004 werd de toekenning van een gemeentelijke sociaal-medische toelage gestemd. De toekenning     is onder andere afhankelijk van het gezinsinkomen. Het komt aan het college van burgemeester en schepenen van Kapellen toe het geïndexeerde netto-belastbare inkomen van de aanvrager en zijn of haar echtgenoot of echtgenote of samenwonende partner jaarlijks te bepalen. Het inkomensplafond voor de sociaal-medische toelage 2010 werd bepaald op € 17.400,00.

donderdag 15 april 2010
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: