Verkeerssituatie K.Albertlei-K. Elisabethlei

wegenwerken2De nutsmaatschappijen zijn eerder deze maand gestart met voorbereidende werken in aanloop naar de heraanleg van de fiets- en voetpaden in de Koning Albertlei en Koningin Elisabethlei. Om deze werken van de nutsmaatschappijen mogelijk te maken, is het noodzakelijk een tijdelijke verkeerssituatie uit te tekenen. Van woensdag 19 oktober 2011tot maandag 28 oktober 2011 gelden volgende tijdelijke maatregelen:
– De Koning Albertlei wordt een eenrichtingsstraat tussen de beide kruispunten met de Koningin Elisabethlei. In dat gedeelte is de toegelaten rijrichting van de Heidestraat naar het station. In dat gedeelte geldt ook een parkeerverbod aan beide zijden van de straat.
-De Koningin Elisabethlei wordt eveneens een eenrichtingsstraat. De toegelaten rijrichting is van het station richting Heidestraat.
-In de twee ‘koppen’ van de Koning Albertlei – zowel het deel station-Koningin Elisabethlei als het deel Koningin Elisabethlei-Heidestraat – blijft tweerichtingsverkeer van kracht.

Van maandag 28 oktober 2011 tot het einde van de werken van de nutsmaatschappijen (volgens de planning in februari 2012) gelden volgende tijdelijke maatregelen:
– De Koning Albertlei wordt een eenrichtingsstraat met toegelaten rijrichting naar de Heidestraat. En dat (komende van het station) tussen het eerste kruispunt met de Koningin Elisabethlei en de overweg van de C. Pallemansstraat.
– De Koningin Elisabethlei wordt een eenrichtingsstraat met toegelaten rijrichting naar het station.
– In het gedeelte van de Koning Albertlei tussen het station en (komende van het station) het eerste kruispunt met de Koningin Elisabethlei blijft tweerichtingsverkeer van kracht.

woensdag 19 oktober 2011
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: