Oppervlaktewatermonitoring

oppervlaktewaterJaarlijks stelt de gemeente Kapellen een milieubarometer op, waarin de evolutie geschetst wordt van 8 milieuthema’s. Onder het thema water komt de kwaliteit van het oppervlaktewater aan bod. Via de cijfers in de milieubarometer wordt het duidelijk wat de effecten zijn van het rioleringsbeleid van onze gemeente. In 2004 voerde het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) een oppervlaktewatermonitoring uit. Over het volledige grondgebied van kapellen werden er op 16 verschillende plaatsen, op 4 verschillende momenten in het jaar, stalen genomen.  Omdat de vervuiling lang aanwezig blijft in de bodem en in het slib van de grachten en waterwegen; werd er voor gekozen om de staalnames en rapportering om de vier jaar te herhalen. In onderstaande tabel wordt het resultaat weergegeven van de positieve effecten die in 2008 werden opgemerkt.

Resultaat   Aantal   Aantal
    meetpunten   meetpunten
         
   

2004

 

2008

   

 

 

 

Goed  

3

 

5

Matig  

5

 

7

slecht  

3

 

2

zeer slecht  

5

 

2

 

 

 

Het gemeentebestuur gaf nu ook voor 2012 aan het PIH de opdracht om een oppervlaktewatermonitoring uit te voeren.

donderdag 20 oktober 2011
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: