Uit de gemeenteraad van maandag 26 juni

De gemeenteraad gaf unaniem goedkeuring aan een nieuw verkeersreglement voor de Koning Albertlei en Koningin Elisabethlei. Eenrichtingsverkeer (behalve eerste deel) voor de Koning Albertlei van het station richting Heidestraat en tegenovergestelde richting van de Koningin Elisabethlei. Verder zone 30 in het middendeel van de K. Albertlei en instellen van blauwe zone met bewonerskaart maken volgens schepen Lieve De Block deel uit van het nieuwe reglement. Open Vld  schepen Sabine Van Dooren stelde een nieuw subsidiereglement voor dat het mogelijk maakt dat nieuwe socio-culturele verenigingen sneller een subsidie kunnen krijgen. De voorstellen van schepen Marc De Smet om de Vlaamse Bouwmeester aan te stellen voor de verbouwing van het oude RTT tot muziekacademie en een actieprogramma op te stellen voor onbebouwde percelen van publieke orde werden ook goedgekeurd. Burgemeester Dirk Van Mechelen antwoorde op een vraag van de oppositie over de mogelijke organisatie van de Handelsbeurs op de jumping terreinen dat er eerst moet bekeken worden of kan worden voldaan aan heel wat veiligheidsvoorschriften. Verdere vragen over wegeninfrastructuur werden door schepen Frederic van Haaren beantwoord. Tot slot deelde Open Vld schepen Luc Janssens de bekommernis rond de onbeschikbaarheid van de cafetaria van de sporthal. Het agentschap voor binnenlands bestuur laat echter voor gemeentes enkel toe te werken met een concessie formule. De vorige uitbater is in faling gegaan en de curator heeft pas sinds onlangs het pand vrij gegeven. Een oplossing is in zicht aldus schepen Janssens.

woensdag 27 juni 2012
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: