Niet Belgische-burgers kunnen ook kiezen op 14 oktober

Op 14 oktober 2012 mogen alle Europese burgers die in België wonen, en alle niet-Europese burgers die al vijf jaar in België wonen, deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Om in Kapellen te kunnen stemmen moet je:
1. de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten;
2. in Kapellen verblijven en uiterlijk op 31 juli 2012 in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van Kapellen ingeschreven zijn
3. minstens 18 jaar zijn op 14 oktober 2012
4. ingeschreven zijn op de kiezerslijst.
Om op de kiezerslijst van Kapellen te worden ingeschreven dient men een aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier kan je hier downloaden.
Om te kunnen stemmen moet de niet-Belgische burger van de Europese Unie bij de gemeente Kapellen deze aanvraag schriftelijk indienen met vermelding van zijn nationaliteit en het adres van zijn hoofdverblijfplaats. De aanvrager moet deze aanvraag vóór 1 augustus 2012 bij het gemeentebestuur indienen. Het college van burgemeester en schepenen controleert of de betrokkene de kiesvoorwaarden vervult en indien dit het geval is, geeft het college bij ter post aangetekende brief aan de betrokkene kennis van zijn beslissing om hem in te schrijven op de kiezerslijst. Ook niet EU-burgers mogen stemmen indien ze reeds vijf jaar in België verblijven en ze een democratische beginselverklaring ondertekenen: meer info over voorwaarden op www.vlaanderenkiest.be. Op het ogenblik van de aanvraag moet de niet –EU burger ingeschreven zijn in de bevolkings- of vreemdelingenregisters en reeds gedurende vijf jaar onafgebroken in België verblijven op basis van een A,B, C, D, F of F+ kaart.

maandag 9 juli 2012
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: