Werken Poeldreef/Hoogboomsteenweg

Vanaf dinsdag 31 juli zal er worden gewerkt aan het kruispunt Hoogboomsteenweg-Poeldreef.  Dit wordt het sluitstuk van verkeersremmende maatregelen in de Poeldreef (na klachten over overdreven snelheid) In juni werden al twee verkeersdrempels in de Poeldreef heraangelegd. De uitrit/inrit Poeldreef wordt versmald, met het oog op de invoering van eenrichtingsverkeer in de Poeldreef tussen de Voetbeeklaan en de Hoogboomsteenweg, met als rijrichting richting Hoogboomsteenweg (je kan dus vanaf dan niet meer vanaf de Hoogboomsteenweg de Poeldreef inrijden). De werken zullen 1 week in beslag nemen. Het verkeer op de Hoogboomsteenweg wordt niet geremd, enkel zal men niet in en uit de Poeldreef kunnen rijden.

woensdag 25 juli 2012
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: