Groen licht voor ontwikkeling Fort Kapellen

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Fort en Spoorlijntracé’ van Kapellen goedgekeurd. Hierdoor kan gestart worden met de ontwikkeling van dit gebied.‘De opmaak van dit RUP was noodzakelijk om de huidige bestemming ‘militair domein’ om te zetten naar een bestemming die de ontwikkeling van de militaire site mogelijk maakt’, aldus gedeputeerde voor ruimtelijke ordening Koen Helsen (Open Vld). Burgemeester Dirk Van Mechelen (Open Vld) licht toe: ‘Centraal, incluis het fort zelf,  wordt een natuurzone uitgebouwd en ter hoogte van de militaire loodsen die gesloopt worden, komt een kleinschalig sociaal woonproject van een 50-tal woningen en ruimte voor onder meer een provinciale gymhal. Een 2-tal loodsen blijven behouden voor de uitbating van het railbike-project op het naastliggende voormalige militaire spoor.’Daarnaast werd ook de spoorlijn tussen het fort van Kapellen en de grens met Brasschaat mee opgenomen in het plan. Dit met het oog op de realisatie van een recreatieve fiets-, wandel-, railbike- en ruiterroute. Het opzet is om de voormalige militaire spoorlijn te benutten als recreatieve as. Bij de ontwikkelingsvisie van dit gebied heeft de gemeente Kapellen rekening gehouden met de bestaande cultuurhistorische en ecologische waarden van het domein. Het gebied maakt onderdeel uit van de buitenste fortengordel; namelijk de Pantsergordel. Het valt op dat het fort van Kapellen niet direct aan de Antitankgracht gelegen is zoals de later gebouwde forten. Maar doordat het gebied onder water gezet kon worden (inundatieveld), was het fort van Kapellen moeilijk bereikbaar voor de vijand. Het fort sluit in het noorden en oosten direct aan op het uitgestrekt boscomplex van de Oude Gracht Dom – Mastenbos en maakt zo onderdeel uit van een ‘groene vingerstructuur’ rond Antwerpen. In de onmiddellijke omgeving van het fort liggen ten westen en ten zuiden de woonwijken van Kapellen, wel is rond het fort nog voor een groot deel een bufferende boszone aanwezig. ‘Met de opmaak van dit RUP heeft de gemeente Kapellen een evenwichtig plan opgesteld voor een waardevol gebied. Een plan met ruimte voor wonen en recreatie maar zeker ook met aandacht voor het behoud van het cultuurhistorisch patrimonium en de natuur’, besluit Koen Helsen.

woensdag 28 november 2012
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: