Kapellen blijft al zeker tot 2018 fiscaal vriendelijk

Open Vld heeft gisteren met haar coalitiepartner N-VA toelichting gegeven over de beleidsnota voor de bestuursperiode 2013-2018. Het behoud van 5 % aanvullende personenbelasting en 700 opcentiemen op de onroerende voorheffing was voor onze partij een belangrijk uitgangspunt om als basis te dienen voor het toekomstig beleid. Het beleidsprogramma heeft de ambitie om de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk aan te wenden en indien nodig de tering naar de nering te zetten. Toch voorziet de beleidsnota plannen om de integratie van de gemeentelijke administratie en deze van het OCMW in de komende jaren te realiseren. Een nieuw AC, het installeren van een digitaal loket voor allerlei formulieren, de realisatie van een sociaal huis en een betere organisatie van back en front office moeten zullen het contact en de dienstverlening aan de Kapellenaren verbeteren. Kapellen zet ook verder in op het ondersteunen van het OCMW welk in de toekomst als welzijnshuis voor de burgers door het leven zal gaan. Naast de herinrichting van het containerpark zal ook werk worden gemaakt van het invoeren van een blauwe container voor papier. Indien gewenst kan je hier een blik werpen op de andere initiatieven die in dit werkdocument zijn opgenomen.

vrijdag 21 december 2012
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: