Extra dienstverlening van het OCMW van Kapellen

Kortelings zullen de diensten van Federale Overheidsdienst (FOD) Financien verhuizen naar Brasschaat. Momenteel zijn deze diensten gehuisvest in het vroegere Belgacomgebouw aan de Antwerpsesteenweg. Deze verhuizing wil echter zeggen dat ook de dienstverlening, zoals het invullen van de belastingsbrief, niet meer kan aangeboden worden aan onze inwoners.Het zijn vaak senioren die, gezien de digitalisering, van deze dienstverlening gebruik maken. Daarom heeft het OCMW het initiatief genomen om een paar zitdagen te organiseren in de dienstencentra van Kapellen laat Inge Wagemans (open vld), wnd. voorzitter van het OCMW Kapellen weten. Tijdens deze zitdagen zullen mensen van FOD Financiën ten dienste staan van onze bewoners om te helpen bij het invullen van de belastingsbrief en vragen hieromtrent te beantwoorden.Deze zitdagen zullen op 17 mei 2013 en 21 juni 2013 doorgaan in dienstencentrum ’t Bruggeske en op 13 juni 2013 in dienstencentrum ’t Ertbrandje.

vrijdag 1 februari 2013
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: