Aanleg van fietspaden langsheen de Klinkaardstraat

De riolering van de gewestweg N111 (Klinkaardstraat) zal in 2014 vernieuwd worden. Hierbij zal de gemeente ook een subsidie aanvragen voor de aanleg van fietspaden langs de gehele N111 en voor de vernieuwing van de verlichting in de bebouwde kom. Aan de gemeenteraad zullen zogenaamde koepelmodules ter goedkeuring worden voorgelegd. Met het afsluiten van deze overeenkomsten verbinden gewest en gemeente zich ertoe de verlichting in de bebouwde kom te vernieuwen en alzo de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Hetzelfde geldt voor de aanleg van de fietspaden langs beide zijden van de Klinkaardstraat.

vrijdag 15 februari 2013
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: