Groenonderhoud in Kapellen

Het college verleende goedkeuring aan het bestek en raming voor de opdracht” snoeien van hagen”.De raming van deze bedraagt € 32.670,00.De opdracht bestaat uit 3 snoeibeurten van verschillende hagen langsheen fietspaden en wegen zoals Heidestraat-Noord en Zuid, Grenssstraat, Frans de Peuterstraat, Hoogboomsteenweg, enz. en de hagen omheen de speelpleintjes. Tevens wordt goedkeuring verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “maaien van de bermen volgens bermdecreet”. De raming bedraagt € 19.057,50. De opdracht gaat over het 2-jaarlijks maaien van een aantal natuurlijke bermen in onze gemeente om zo de plantendiversiteit op deze bermen te verhogen(ecologisch bermbeheer). De eerste maaibeurt gebeurd in de periode tussen 15 juni en 5 juli. De tweede beurt moet worden uitgevoerd worden in de periode tussen 15 september en 5 oktober.

maandag 11 maart 2013
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: