Subsidies sportclubs

subsidie228 sportclubs deden een aanvraag om subsidies te bekomen op basis van het reglement. In totaal gaat het om € 22.000,00 beleidssubsidies en € 22.400,00 euro bijhorende impulssubsidies (voor jongerensport) van de Vlaamse overheid. Elke sportclub krijgt een basissubsidie van € 113.79,00 vermeerderd met werkingssubsidies en impulssubsidies voor een kwaliteitsverhoging van de jeugdwerking. De clubs met een grote en kwaliteitsvolle werking (gediplomeerde jeugdsportbegeleiders, jeugdsportcoördinator, volgen van bijscholingen en organiseren van bijscholingen) verkrijgen hierdoor een hoger bedrag dan de voorgaande jaren.

donderdag 31 oktober 2013
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: