Open Vld Kapellen weerlegt krantenartikel over budgettair tekort

belastingen2In het Nieuwsblad van 25 augustus 2014 verscheen een artikel met de titel ’57 gemeenten aan de leiband als ze niet op tijd uit het rood geraken’. Hierin wordt aangegeven dat de gemeente Kapellen in 2018 een budgettair tekort zou hebben tussen de € 0,00 en € 15,00 per inwoner. Uit het meerjarenplan 2014-2019 dat in de gemeenteraad van juni 2014 werd goedgekeurd, blijkt nochtans dat de gemeente Kapellen in 2018 een overschot heeft van € 1.747.175,00 zijnde € 64,71 overschot per inwoner aldus Open Vld schepen van financiën en begroting Luc Janssens. Van waar het verschil? Men heeft zich in het bewust krantenartikel gebaseerd op de autofinancieringsmarge, een formule die men kan toepassen op het budget waarbij men het exploitatie-overschot van jaar X vergelijkt met de af te lossen schuld in jaar X. In de boekhouding van een bedrijf zou dit betekenen dat de winst (omzet – aankopen/kosten) voldoende moet zijn om alle schuldaflossingen te betalen.De Vlaamse overheid legt op dat deze in 2019 positief moet zijn (dus niet in 2018) om de gemeenten juist toe te laten in de loop van de legislatuur te investeren en deze dus onder andere te laten financieren met leningen. Kapellen zal tegen 2019 voldoen aan de verplichtingen van de Vlaamse overheid aldus nog Open Vld schepen van financiën en begroting Luc Janssens.

donderdag 28 augustus 2014
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: