Uit de gemeenteraad van maandag 14 september 2015

raadszaalDe eerste gemeenteraad na de vakantie werd bijgewoond door 27 leden aangezien van zowel van de oppositie als van de meerderheid 1 raadslid verontschuldigd was. Voor de definitieve vaststelling van het onteigeningsdossier te Putte aan de Ertbrandstraat 214 alsook voor het definitieve onteigeningsplan van het Fort Kapellen gaven alle raadsleden hun ja stem. Vervolgens was het aan Open Vld schepen Sabine Van Dooren om 3 reglementen ter goedkeuring voor te leggen. Zowel het reglement waarbij in de toekomst via de bib kunstwerken kunnen worden ontleend als voor het nieuwe retributiereglement voor het containerpark kreeg zij de goedkeuring van de hele raad. Door de goedkeuring van dit laatste reglement kunnen nu ook KMO’s terecht op het containerpark. Bovendien zijn door de aanpassing van het reglement de tarieven van de containerparken in de ons omliggende gemeenten op elkaar afgestemd. Tot slot werd de aanpassing aan het reglement “uitleen feestmaterialen” goedgekeurd door de meerderheid. Verenigingen kunnen hierdoor in de toekomst gebruik maken van containers om het afval na hun event te laten ophalen.

woensdag 16 september 2015
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: