Uit de gemeenteraad van woensdag 25 november

raadzaalDe hoofdschotel van deze raad bestond uit de bespreking van het budget 2016 en de aanpassing van het meerjarenplan. Open Vld schepen Luc Janssens gaf toelichting bij de voorgestelde cijfers en kon de raadsleden laten de weten dat door de ingrepen in het budget van het vorige budgetjaar er voor 2016 geen uitzonderlijke maatregelen moeten genomen worden. Daardoor blijft Kapellen met zijn 5 % aanvullende personenbelasting en zijn 875 opcentiemen op de OV één van de fiscaal vriendelijkste gemeente in Vlaanderen en zeker in onze eigen regio doet niemand beter. Met 37,5 % personeelskosten en 10 % schuldenlast kan Kapellen een gezond budget voorleggen. Bovendien wordt in het budget voor 2016 voor 4,3 miljoen investeringen voorzien en wordt de dotatie aan het OCMW opgetrokken met € 165.000,00. Nadat burgemeester Dirk Van Mechelen op één van de vragen van de oppositie uiteengezet had hoe de werking van de dotatie aan de  Zone Rand van de brandweer tot stand kwam kon Open Vld schepen Luc Janssens aantonen dat de autofinancieringsmarge aantoont dat tot 2019 de gemeente Kapellen financieel gezond is. Het budget 2016 en de aanpassing van het meerjarenplan werden dan ook goedgekeurd. Uit een tweede tussenkomst van Open Vld schepen Luc Janssens op het einde van de raad konden de raadsleden opmaken dat de geplande fusie van 7 distributienetbeheerders noodzakelijk zal zijn om de uitdagingen van de toekomst te kunnen aangaan zeker inzake nieuwe investeringen. Burgemeester Dirk Van Mechelen gaf zijn engagement dat Kapellen dit dossier van kort bij zal opvolgen.

vrijdag 27 november 2015
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: