Uit de gemeenteraad van maandag 14 december 2015

raadzaalDe laatste gemeenteraad van 2015 had veel aandacht voor het oprichten van een autonoom gemeentebedrijf (AGB) in Kapellen. In eerste fase zullen sportaccommodaties ondergebracht worden in dit AGB en zal ook de exploitatie ervan voor rekening van het AGB gebeuren. Open Vld schepen Luc Janssens gaf toelichting bij de werking van dit verzelfstandigd geheel. Burgemeester Dirk Van Mechelen benadrukte het democratisch aspect van dit AGB omdat de gehele gemeenteraad en niet alleen de meerderheid deel zal uitmaken van de raad van bestuur van dit AGB. Nadat deze transactie vorige week al omstandig werd toegelicht op een raadscommissie gaf de gemeenteraad haar goedkeuring. Tevens werd goedkeuring gegeven aan een nieuw samenwerkingsverband (BisCuit) met de cultuurcentra en bibliotheken van de ons omliggende gemeenten en kon de gemeenteraad akkoord gaan met het optrekken van de tarieven voor het ontlenen van boeken die door een andere bibliotheek moeten worden geleverd. De begroting van het cultuurcentrum werd met een overtuigende waardering vanuit de oppositie eveneens goedgekeurd. Open Vld schepen van sport Koen Helsen gaf tenslotte toelichting bij een nieuw reglement voor privé lessen in gemeentelijk zwembad. Omdat in het verleden  werd vastgesteld dat heel wat lesgevers beslag legden op het instructiebad wil Kapellen door het invoeren van dit reglement er voor zorgen dat het gemeentelijk zwembad beschikbaar blijft voor alle gebruikers

woensdag 16 december 2015
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: