Subsidies milieuverenigingen werkjaar 2014-2015

subsidies5Er werden twee subsidieaanvragen ontvangen, namelijk van VELT Polder en Natuurpunt Antwerpen Noord (werking Kapellen). Volgens het vernieuwde gemeentelijk subsidiereglement kan een bedrag van € 62,50 euro per actie/milieupunt worden toegekend indien aan de voorwaarden van het reglement wordt voldaan. VELT Polder krijgt € 375,00  (9 acties en 6 milieupunten) en Natuurpunt Antwerpen Noord € 343,75 (6 acties en 5,5 milieupunten).

donderdag 7 januari 2016
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: