Uit de gemeenteraad van maandag 22 februari 2016

raadzaalHet was een bijzondere gemeenteraadszitting deze maand  wegens de zeer uitzonderlijke afwezigheid van burgemeester Dirk Van Mechelen en dit omwille van gezondheidsredenen. Open Vld raadslid Frederic Van Haaren kon daarom zijn taak als voorzitter van de gemeenteraad volop opnemen. Vooreerst werd akte genomen van de voordracht van een nieuw OCMW raadslid. Coalitiepartner N-VA moest voor de tweede keer een van haar raadsleden vervangen en bij gebrek aan opvolgers was een nieuwe voordracht akte nodig. De meerderheid gaf na toelichting van Open Vld schepen Luc Janssens, goedkeuring aan de erfpachtovereenkomst met het autonoom gemeentebedrijf (AGB) voor de sporthal van Hoogboom en gaf ook goedkeuring aan het prijssubsidiereglement. De prijs voor de gebruiker van de sportinfrastructuur blijft door deze regeling onveranderd. De oppositie onthield zich bij deze stemming. Open Vld schepen Koen Helsen gaf toelichting bij een aanvullend verkeersreglement voor de Bauwinlaan. Het betreffen maatregelen voor stilstaan en parkeren en het inrichten van de zone 30. Tot slot gaf de gemeenteraad unaniem goedkeuring aan de wijzigingen aan het schoolreglement voor de gemeentelijke lager school De Platanen. Open Vld schepen Ria Janssens -Van Oncen gaf tot slot uitleg bij de visietekst waarin de gemeente zich engageert om in te zetten op het het gelijke kansenonderwijs. De raad kon zich achter de inspanningen van de gemeente zetten waarbij ook onder meer aan mindervalide kinderen de kans geboden wordt om het reguliere onderwijs te volgen in de gemeenteschool van Kapellen.

woensdag 24 februari 2016
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: