Uit de gemeenteraad van maandag 19 september

raadzaalDe raadsleden kregen in de eerste zitting na het zomerreces een vrij korte agenda voorgeschoteld. Aansluitend aan het gewijzigde GAS reglement werd goedkeuring gegeven aan de opheffing van de belasting op het openhouden van drankgelegenheden na sluitingsuur. Ook het gewijzigde subsidiereglement voor sportclubs werd unaniem goedgekeurd nadat bevoegd Open Vld schepen Koen Helsen onder meer gemeld had dat de wijziging gedragen werd door de raad van bestuur van de sportraad.  Op de centrale begraafplaats zullen in de toekomst nissen worden geplaatst waarin meerdere urnen kunnen worden opgenomen. Mede hierdoor werd het reglement op begraafplaatsen aangepast en goedgekeurd. De meeste aandacht in de gemeenteraad ging echter naar een bovenlokaal thema. Aangezien ook Kapellen zich akkoord moest verklaren met de agenda van de bijzondere algemene vergadering van Eandis Assets van 3 oktober en deze vergadering goedkeuring moet gegeven worden aan het toetreden van een nieuwe kapitaalpartner kreeg dit persgevoelig dossier ook aandacht op de gemeenteraad. Aangezien in Vlaanderen slechts 1 politieke partij de toetreding van de nieuwe partner in twijfel trekt was het ook niet verwonderlijk dat enkel Groen in de gemeenteraad hierover vragen had. Open Vld schepen Luc Janssens gaf een chronologisch overzicht van wat de beweegredenen zijn om de nieuwe kapitaalspartner toe te laten en weerlegde een aantal foute berichten die hierover reeds in de pers verschenen waren. Burgemeester Dirk Van Mechelen rondde het debat af met de opmerking dat het onbegrijpelijk was dat niet meer kapitaalgroepen geïnteresseerd waren in een belegging met een redendement van 5 %. Na de omstandige toelichtingen werd door behoudens de Sp.a Groen fractie door de gemeenteraad goedkeuring gegeven aan dit agendapunt.

woensdag 21 september 2016
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: