Uit de gemeenteraad van maandag 21 november 2016

raadzaalDe gemeenteraad van november moest zich in hoofdzaak buigen over de derde budgetwijzing voor werkingsjaar 2016, over het budget van 2017 + de aanpassing van de meerjarenbegroting 2014-2020. Burgemeester Dik Van Mechelen kon als fiere burgervader melden dat Kapellen in tegenstelling tot vele andere Vlaamse gemeenten zijn huiswerk tijdig kon maken en voorleggen aan de raad en dit mede door de inzet van het hele team van medewerkers en beleidsverantwoordelijken. Bevoegde Open Vld schepen Luc Janssens zette de krijtlijnen van de begroting uiteen en legde de nadruk op het feit dat deze voor een groot stuk afhankelijk  is van de grootte van dotaties aan onder meer politie, brandweer, OCMW en Igean. Toch kon hij ook melden dat er voor 4,8 miljoen aan investeringen gepland zijn in 2017 zonder dat de gemeentelijke belastingen verhoogd worden. De oppositie had vragen over de investeringen aan de aanpassingen van het Dorpsplein, de toelage aan het OCMW en inzonderheid het activeringsbeleid dat gevoerd wordt en de investeringen in voet en fietspaden. Open Vld schepen Koen Helsen gaf aan dat Kapellen wel degelijk investeert in het vernieuwen van fiets en voetpaden en het inrichten van veilige fietspaden. Zo verwees hij naar de herinrichting van de Christiaan Pallemansstraat die zal worden voorzien van een gescheiden fietspad, een vernieuwd fietspad in de Heidestraat Noord en de mogelijke fietsdoorsteek van de Fortsteenweg naar de Bernard de Vadderlaan. Na de bijkomende info, werden de voorgelegde budgetten goedgekeurd waarbij bijna alle oppositieleden zich onthielden.

woensdag 23 november 2016
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: