Uit de gemeenteraad van maandag 19 december 2016

raadzaalMet een vrij korte raadszitting werd het werkjaar 2016 door de gemeenteraad afgesloten. We onthouden uit deze raadszitting dat de gemeente Kapellen, door de goedkeuring van de dotaties, volgend jaar  € 3.083.240,00 zal uitkeren aan de politiezone Noord en € 832.194,55 aan de brandweerzone Rand. Hiermee toont het bestuur aan dat volop wordt ingezet op de veiligheid van haar inwoners. Open Vld schepen Luc Janssens gaf verder nog toelichting over de budgetwijziging 2 van het autonoom gemeentebedrijf. Uit het antwoord gegeven aan de oppositie over de prijssubsidie van het gemeentelijk zwembad bleek dat de inkomsten uit verkoop van toegangstickets ruim onvoldoende zijn om de uitbatingskosten van het zwembad te dragen. Burgemeester Dirk Van Mechelen vulde aan dat Kapellen, in tegenstelling met sommige andere gemeenten die om budgettaire redenen hun zwembad sluiten, wel haar verantwoordelijk neemt zodat kinderen in eigen gemeente kunnen leren zwemmen. Tot slot gaf de gemeenteraad haar goedkeuring aan een geschenkcheque van Beleef! Kapellen als eindejaarsgeschenk voor haar personeelsleden.

woensdag 21 december 2016
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: