Openbaar groen

snoeienhaagOp het college van burgemeester en schepenen van 30 januari 2017 werden verscheidene bestekken goedgekeurd, allen ter verfraaiing van onze groene gemeente. Het bestek ‘’maaien bermen volgens bermdecreet’ werd geraamd op een bedrag van € 19.118,00 (ex btw). De opdracht gaat over het maaien van een aantal natuurlijke bermen in onze gemeente om zo de plantendiversiteit op deze bermen te verhogen (ecologisch bermbeheer). De eerste maaibeurt gebeurt in de periode tussen 15 juni en 5 juli, de tweede maaibeurt moet uitgevoerd worden in de periode tussen 15 september en 5 oktober. Tevens werd het bestek ‘snoeien van hagen’ voor een bedrag van € 26.317,50 euro (ex btw) goedgekeurd. De opdracht omvat 3 snoeibeurten van verschillende hagen langsheen fietspaden en wegen, en hagen omheen de speelpleintjes.

woensdag 8 februari 2017
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: