Regeneratie voetbalvelden

voetbalveldJaarlijks doet de sportdienst, samen met de uitvoerder van de regeneratiewerken van het voorgaande jaar, een rondgang langsheen alle voetbalvelden in onze gemeente.  Na deze adviesronde maakt de sportdienst een nieuw bestek op, om een nieuwe procedure op te starten voor de uitvoering van de regeneratiewerken van het komende jaar. Op alle voetbalvelden overheerst onkruid.  Bij de Vlaamse Milieumaatschappij dient er toelating gevraagd te worden om eenmalig onkruid te bestrijden op de voetbalterreinen met pesticiden.  In totaal zijn er 9 voetbalvelden die behandeld moeten worden, dit voor een geraamde meerkost van € 2.178,00 inclusief btw. De heraanleg van de grasmatten van het B-veld Frans de Peuterstraat en het A-veld in de Grensstraat wordt geraamd op 6.231,50 euro, inclusief btw.  Bijkomend kampen de velden in de Frans de Peuterstraat met engerlingen.  De behandeling van deze larven kost voor de 5 velden samen € 8.658,15 inclusief btw. Indien alle meerwerken worden uitgevoerd, komt de totale kost van de regeneratie op € 58.377,05  inclusief btw.

woensdag 15 maart 2017
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: