Uit de gemeenteraad van maandag 24 april 2017

voorziitershamerVoor de derde raad op rij werd opnieuw een raadslid van de oppositie vervangen. In deze raadszitting werd mevrouw Rossette Mortier aangesteld als nieuw raadslid voor de Sp.a-Groen fractie. Na de officiële plichtplegingen was er aandacht voor het aanpassen van een aantal verkeersreglementen.  Vooreerst ging de voltallige raad akkoord met het voorstel om van de Christiaan Pallemansstraat een voorrangsweg te maken. Tevens werden ook maatregelen goedgekeurd voor de Rode Kruislaan en de Dennenlaan. Open Vld Koen Helsen gaf toelichting bij de voorgestelde wijzigingen in de Bosdreef  waar onder meer het invoeren van een snelheidsgrens van 30 km per uur en het aanbrengen van verkeerssignalisatie het verkeer voor fietsers veiliger moet worden. Burgemeester Dirk Van Mechelen bevestigde dat het aanbrengen van kussens in de rijbaan en een controle door de politie de verkeersveiligheid fel zal verbeteren. Alle voorstellen tot aanpassingen, ook deze om de voertuigen van de Koning Albertlei voorrang te geven op deze die uit de Spoorstraat, werden unaniem goedgekeurd. Open Vld Schepen An Stokmans kreeg tot slot ook nog een goedkeuring voor het voorstel om de aanvraag procedure voor wijkfeesten te vereenvoudigen.

woensdag 26 april 2017
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: