Strategisch Commercieel Plan voor Kapellen

strategischplanEr werd een strategisch commercieel plan uitgewerkt als hulpmiddel voor de opmaak van een gemeentelijk detailhandelsbeleid. Deze praktische handleiding is een ten dienste van de implementatie van de visie, de strategie en de doelstellingen met betrekking tot lokale economie. Zo wordt er een actie netheid/zwerfvuilplan vooropgesteld, verder geijverd voor voldoende openbaar groen en bebloeming van het dorpscentrum. Er wordt ook aandacht geschonken aan een evenementenplan en het versterken van het ondersteunend karakter voor de detailhandel.Dit plan zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad van maandag 22 mei eerstkomend.

donderdag 11 mei 2017
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: