SPAK: strategisch afwateringsplan Kapellenbos

Spak2Volgende afspraken werden gemaakt in het kader van de uitvoering van de werken in een deel van Kapellenbos Oost. De communicatie over specifieke werken op eigen terrein gebeurt via de afkoppelingsdeskundigen (firma Keriplan). Overeenkomstig het waterverkoopreglement is er per perceel slechts één RWA (regenwaterafvoer) en één DWA (droogwaterafvoer) aansluiting toegestaan, tenzij de beheerder van het rioleringsstelsel (Riolink) hier anders over beslist. In specifieke gevallen, kan een tweede RWA aansluiting toegestaan worden, indien bv. één aansluiting gravitair niet mogelijk blijkt te zijn. In dat geval zal de afwijking besproken worden in een speciaal hiervoor aangestelde commissie. Bedoeling is echter om eenieder te stimuleren om een deel van het af te voeren regenwater op het eigen terrein te laten infiltreren (bv. door installatie van infiltratiekratten of een wadi). De afkoppelingsdeskundige zal informatiebrochures rond infiltratie van regenwater bezorgen bij de plaatsbezoeken die ze aan de bewoners van elk pand brengen.

dinsdag 3 oktober 2017
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: