Plan-mer screening Managementplan Natura 2000

natura2000Het Natura 2000-netwerk is een samenhangend Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Het is aangeduid op basis van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn en moet de soortenrijkdom van planten en dieren en hun leefgebieden in de toekomst de noodzakelijke kansen geven. Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de plan-mer screening van het managementplan Natura 2000 ‘Klein en Groot Schietveld’ en ‘Kalmthoutse Heide’ en verlenen positief advies.

dinsdag 28 november 2017
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: