Klimaatacties IGEAN 2018

igeanIn december 2015 werd op de klimaatconferentie van Parijs de ambitie geformuleerd om de stijging van de globale wereldtemperatuur deze eeuw onder de 2°C te houden.Het spreekt evenwel voor zich dat de CO2-reductiedoelstelling slechts haalbaar is als de lokale besturen hieraan meewerken. In 2014 ondertekende de gemeente Kapellen het burgemeestersconvenant. Met dit convenant engageren lokale en regionale overheden zich vrijwillig om de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op hun grondgebied te verhogen. Het burgemeestersconvenant zet in op verlaging van het energieverbruik binnen het gemeentelijk patrimonium enerzijds en op het ondersteunen van de bevolking en andere doelgroepen en sectoren om minder energie te gebruiken anderzijds. IGEAN milieu & veiligheid is door de Europese Commissie erkend als ‘territoriaal coördinator’ van het burgemeestersconvenant en biedt in deze functie ondersteuning aan de steden en gemeenten bij elke stap van het burgemeestersconvenant, zowel voor de opmaak van het klimaatplan als voor de uitvoering van acties en de voortgangsrapporteringen. In 2015 hebben 21 gemeenten, waaronder Kapellen, van het samenwerkingsgebied van IGEAN het burgemeesters-convenant officieel ondertekend. Op vraag van de gemeenten bood IGEAN in 2017 een pakket van concrete acties aan, verdeeld over 4 thema’s, die aansluiten bij de belangrijkste sectoren uit de klimaatactieplannen. In totaal hebben 27 gemeenten waaronder Kapellen deelgenomen aan een of meerdere acties. IGEAN wil ook in 2018 de verdere opvolging en uitwerking van het energie- en klimaatactieplan begeleiden. Om deze reden heeft IGEAN een voorstel uitgewerkt en voorgelegd aan de betrokken steden en gemeenten. Op de bijeenkomst van het adviescomité milieu – klimaat werd het voorstel van ondersteuning voor 2018 toegelicht en besproken. De raad van bestuur heeft, in zitting van 25 oktober 2017, haar goedkeuring gehecht aan dit voorstel. Uit de voorgestelde acties kiest de gemeente die acties waarvoor ze beroep wenst te doen op IGEAN. IGEAN biedt in 2018 acties aan rond 4 thema’s die aansluiten bij de belangrijkste sectoren uit de klimaatactieplannen. Deze acties zijn: Duurzaam bouwen en wonen, Duurzame mobiliteit, Duurzame bedrijven en Duurzame communicatie.

donderdag 28 december 2017
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: