Lokaal toewijzingsreglement

socialewoningEen ontwerp toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen op het grondgebied van de gemeente Kapellen, werd door het schepencollege goedgekeurd. Vooraleer dit reglement van kracht zal worden, dient nog volgende procedure doorlopen te worden: ter advies voorleggen van het ontwerpreglement aan het OCMW, de sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arro Antwerpen cvba, de CV De Ideale Woning, het Vlaams Woningfonds en het SVK SaS. Nadien wordt het reglement en de geformuleerde adviezen besproken op het lokaal woonoverleg. De gemeenteraad stelt vervolgens het reglement definitief vast en maakt het ter goedkeuring over aan het Agentschap Wonen Vlaanderen. In het ontwerp wil de gemeente rekening houden met de lokale binding van de kandidaat-huurders. Volgens een cascadesysteem wordt voorrang gegeven aan :
1.de kandidaat-huurder die ooit tien jaar inwoner is geweest van de gemeente Kapellen
2.de kandidaat die reeds ten minste twee jaar werkt in de gemeente Kapellen
3.de kandidaat die vanwege een of meer aanverwante mantelzorgers wonend in de gemeente Kapellen zorg en bijstand ontvangt of die ten aanzien van een of meer aanverwante personen met een verminderd zelfzorgvermogen wonend in de gemeente Kapellen
4.de kandidaat wiens schoolgaande kinderen naar een school in de gemeente Kapellen gaan

donderdag 18 januari 2018
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: