Plaatsing extra glasbol ’t Kooike en ’t Kerkske

glasbolSinds september 2017 komen er regelmatig klachten binnen op de dienst Publieke Ruimte en Leefmilieu over uitpuilende glasbollen en glas, dat als gevolg daarvan, naast de containers wordt gezet. Deze meldingen worden altijd onmiddelijk doorgegeven aan IGEAN aangezien zij instaan voor het leeghalen van de containers en het nethouden van de onmiddelijke omgeving. De meeste klachten komen binnen over de volgende locaties: Albertdreef, Kapelsestraat (’t Kerkske), Sint-Dionysiusstraat, Heidestraat.IGEAN stelt voor om op de probleemlocaties waar er nog geen wekelijkse ophaling is, de ophaalfrequentie te verhogen en voor de locaties waar de maximale ophaalfrequentie reeds bereikt is, een tweede glasbol te plaatsen.
Verhogen van de ophaalfrequentie op volgende locaties:
• Albertdreef
• De Pretlaan
• Schapendreef
• Sint-Dionysiusstraat
Plaatsing van een extra glasbol op de volgende locaties:
• Ertbrandstraat (’t Kooike)
• Kapelsestraat (’t Kerkske)
• Heidestraat (ter hoogte van het kerkhof)

maandag 14 mei 2018
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: