Heel wat kopers van een eigen gezinswoning zullen in Kapellen vanaf morgen fiscaal voordeel genieten

opcentiemenOVOp 9 mei 2018 keurde het Vlaams parlement de hervorming van het verkooprecht voor de gezinswoning goed. De hervorming zal van toepassing zijn voor verkoopovereenkomsten afgesloten vanaf morgen 1 juni 2018. Ook voor de inwoners van Kapellen betekent dit een belangrijke belastingverlaging. Dankzij de hervorming speelt namelijk het verouderde kadastraal inkomen (KI) geen rol meer. Voortaan geldt nog slechts 1 tarief, namelijk 7%, op voorwaarde dat de aankoop betrekking heeft op de enige gezinswoning en men de woning betrekt binnen een periode van 2 jaar. Wanneer de belastbare heffingsgrondslag in uw gemeente lager is dan € 200.000,00 heeft de koper bovendien recht op een vrijstelling op de eerste schijf van € 80.000,00. Dit betekent de facto een korting van € 5.600,00. Concreet kan dankzij de ingreep van Open Vld Minister Bart Tommelein de hervorming in Kapellen volgende impact hebben:
• Op basis van de cijfers van 2016 werden 1 op de 4 panden (25%) in Kapellen verkocht tegen een prijs die lager was dan de belastbare heffingsgrondslag van € 200.000,00 Dankzij de hervorming zal een koper van dergelijk pand vanaf 1 juni 2018 een korting van € 5.600,00 kunnen genieten.
• Bovendien is het zo dat in 2016 bijna 9 op de 10 panden (84%) in Kapellen een KI hoger dan € 745,00 kenden, en dus onder het 10%-tarief vielen. Ook voor deze kopers betekent de hervorming een significant voordeel aangezien deze panden voortaan onder het 7%-tarief kunnen vallen. Dit uiteraard enkel wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan. We kunnen dus ook voor deze groep spreken van een aanzienlijke belastingverlaging.

donderdag 31 mei 2018
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: