Uit de gemeenteraad van maandag 3 september 2018

raadzaalVrij snel na de zomervakantie stond deze raad geagendeerd omwille van een noodzakelijke herschikking van de personeelsformatie. De voltallige gemeenteraad ging in de zitting akkoord met het voorstel om een aantal taken in het managementteam en de financiële dienst te herschikken. Meteen hierop werden ook de benoemingsvoorwaarden voor de nieuwe coördinator strategie en organisatie goedgekeurd. Naast de goedkeuring van enkele reglementen met betrekking tot het verkeer die werden toegelicht door Open Vld schepen Koen Helsen werd in deze raad aandacht besteed aan een aangepast evaluatiereglement voor het personeel. Na een toelichting van Open Vld schepen Luc Janssens werd ook dit punt, net zoals alle andere punten, met unanimiteit goedgekeurd.

woensdag 5 september 2018
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: