Afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2019 en Vlaams trekkingsrecht

subsidie1In het kader van het participatiedecreet kan een gemeente een subsidie aanvragen voor een lokaal netwerk dat vrijetijdsparticipatie bevordert van personen in armoede. In samenwerking met de vzw Doedèskadèn werd een netwerk vrijetijdsparticipatie opgestart van de gemeentelijke vrijetijdsdiensten (jeugd, cultuur, sport) en het OCMW. In totaal hebben in 2018 al 66 kinderen vanuit de doelgroep deelgenomen aan gemeentelijke zomeractiviteiten (sportkampen, uitstappen, speelpleinwerking en buitenschoolse kinderopvang). OMdat een aantal middelen van de Vlaamse Overheid wegvallen, maar het netwerk wil blijven inzetten op het financieel laagdrempelig maken, wordt de afsprakennota en aanvraag van het Vlaamse trekkingsrecht, ingediend bij de Vlaamse Overheid. Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het model van cofinanciering waarvoor een budget van € 5.268,00 wordt voorzien in 2019.

woensdag 3 oktober 2018
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: