Uit de gemeenteraad van maandag 22 oktober 2018

raadzaalAangezien de vertegenwoordiger van Vlaams Belang niet meer in Kapellen woont werd bij aanvang van deze raad voor de 3 laatste zittingen nog een vervangende mandataris door betrokken partij aangesteld. Open Vld schepen Koen Helsen gaf toelichting op het invoeren van zone 30 in de Phillippe Spethstraat in de zone die aansluit aan de Kapelsestraat. In tegenstelling tot andere deel van deze straat waar de snelheid wel gerespecteerd wordt drijven heel wat autobestuurders in dit deel  hun snelheid op om nog tijdig gebruik te kunnen maken van het groene verkeerslicht bij het uiteinde van de straat. In een volgend punt werd door schepen Koen Helsen toelichting gegeven over de overeenkomst die werd gesloten met het gemeenschapsonderwijs over de in gebruik name van het terrein aan het KTA. Door de werken aan de site van het Bruggeske zal op de zone tussen het KTA en het gemeentehuis aan de Christiaan Pallemansstraat de mogelijkheid geboden worden om het dienstencentrum tijdelijk te onder te brengen in mobiele units. Net zoals bij het vorige agendapunt gaf de voltallige gemeenteraad hiervoor haar akkoord. Open Vld schepen Frederic van Haaren en burgemeester Dirk Van Mechelen lieten op vraag van de Sp.a – Groen fractie weten dat er geen gevaar voor de volksgezondheid bestaat door het vrijgekomen afval in de weide aan de Heidestraat-Noord. Destijds werd door OVAM een attest afgeleverd dat er geen gevaarlijk afval op deze site aanwezig was. Betrokken landbouwer zal de nodige maatregelen treffen om zoals eerder opgelegd een nieuwe zandlaag aan te brengen op het deel van het weiland waar door het veelvuldig gebruik de eerder aangebrachte grond verdwenen was.

woensdag 24 oktober 2018
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: