Uit de gemeenteraad van maandag 19 november 2018

raadzaalDe voorlaatste zitting van de gemeenteraad van deze legislatuur werd door burgemeester Dirk Van Mechelen zoals steeds stipt geopend om 20u00. De raad gaf eerst goedkeuring aan de budgetwijziging van het Autonoom Gemeentebedrijf om daarna goedkeuring te geven aan het gewijzigd verkeersreglement in de Grensstraat en de Ertbrandstraat. Hiermee wordt het zwaar verkeer dat zich naar de bijliggende industriezone in deze straten geweerd. Na goedkeuring van de agenda en de vertegenwoordigers in verschillende intercommunales werd tot slot goedkeuring gegeven aan de uitgifte van geschenkcheques aan de personeelsleden van de gemeente. Burgemeester Dirk Van Mechelen liet tot slot van deze vergadering noteren dat in de volgende zitting, die plaats heeft op 17 december, het budget voor 2019 geagendeerd zal staan.

woensdag 21 november 2018
Vond u dit artikel interessant? Schrijf u in op onze e-mail of RSS en blijf dagelijks op de hoogte van het nieuws uit Kapellen!

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in volgende artikels: